ВЕЛИКИЙ КОБЗАР І ГОРОДИЩИНА (уривок з учнівського дослідження)


До річниці народження Пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка

Поліщук Владислав, 

учень Городищенського економічного ліцею

Із Городищиною завжди була тісно пов’язана доля Т.Г. Шевченка.  Великий Кобзар народився, як відомо, неподалік – на Звенигородщині. У дитячі роки та вже у зрілому віці багато сходив Тарас Григорович стежками Городищенського краю. У творчості поета також відображено чимало епізодів з історії Городищини. Однак, не зважаючи на велике значення нашого краю у житті Т.Г. Шевченка, у більшості доступних для широких читацьких кіл описів життя та творчості Т. Шевченка  майже відсутні відомості про його зв’язок із Городищем та навколишніми селами. Зібрати в одне ціле цю сторінку біографії Кобзаря можна досліджуючи краєзнавчі розвідки, які побачили світ останнім часом та вивчаючи фонди музеїв Городищини.  

         Дитячі роки Т.Шевченка тісно пов’язані із Зеленою Дібровою, що розташована на межі сучасних Городищенського та Звенигородського районів за 30 км від Городища. Дитинство Тараса було не з легких. Після смерті матері чи не єдиною рідною душею була сестра. Малий Тарас часто ходив до сестри Катерини, яка вийшла заміж за Антона Красицького із Зеленої Діброви. Про ці відвідини Катерина якось розповідала українському історику, археологу та церковному діячеві П.Г. Лебединцеву: «Тарас не раз прибігав… і в Зелену пішки, босий і напівголий… блукаючи із села в село, через що… називала його приблудою» [1, 61]. Пізніше, коли Тарас був помічником у кирилівського священика Григорія Кошиця, він неодноразово возив його у Зелену Діброву. Бував поет у селі і у зрілому віці у 1843, 1845 та 1859 роках.

         У дитинстві Тарас Григорович мріяв вчитися малювати. З метою пошуку вчителя для оволодіння цим мистецтвом він немало обходив довколишніх сіл. Одного разу втрапив він до маляра-іконописця із Хлипнівки, який згодився взяти його учнем. Однак новий вчитель вимагав, щоб хлопець узяв дозвіл на навчання у поміщика. Так Тарас потрапив у Вільшану. Тут виявилося, що панові Павлові Васильовичу Енгельгарду потрібен кмітливий хлопчик для прислуги. Рік пробув Тарас у Вільшані козачком у пана Енгельгарда. Цей рік він присвятив таємним вправам  з малювання: таємно змальовував олівцем картини суздальської школи, що прикрашали панські покої [2, 240-241]. У Вільшані майбутній поет дізнався чимало про участь вільшанців у національно-визвольній боротьбі проти польського панування під проводом козацького полковника Максима Кривоноса, а також про гайдамаччину [2, 66]. У червні 1766 р. до Вільшани прибув кількатисячний загін польських жовнірів, які жорстоко розправлялися з повсталим населенням. Жертвою цих розправ став титар Успенського храму Млієва Данило Кушнір. Він закликав селян міцно триматися православної батьківської віри. За це, а також за зберігання церковної утварі православних мліївських храмів священники-уніати Гдишицькі здали Кушніра полякам.   У суботу 29 липня 1766р. Данила Кушніра після тривалих тортурів доправили до Вільшани, де на очах  селян  довколишніх сіл жорстоко стратили. Голову мученика віряни викрали і передали для поховання до Переяславського кафедрального Свято-Вознесенського собору. Останки Данила Кушніра з часом перепоховали у Млієві навпроти Троїцького храму, понад шляхом. На могилі було встановлено дерев’яний хрест, що простояв аж до 30-х років ХХ ст. [3, 8-9]. Народні перекази про героїчну минувшину назавжди залишилися у пам’яті Кобзаря. Події  у Вільшані часів Коліївщини Шевченко змалював у поемі «Гайдамаки» «так, як чув од старих людей…» [4, 84].  Згадував Вільшану поет і у інших своїх творах. Зокрема у повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали». У біографії Т.Г. Шевченка є також ще один «вільшанський епізод». Відомо, що викупу Шевченка із кріпацької неволі сприяв український художник Іван Сошенко, який вісім років прожив у Вільшані. За деякими даними і Сошенко, і Шевченко у Вільшані у різний час навчалися малюванню у художника-самоука С.С. Превлоцького [1, 66]. До Вільшани поет приїжджав у 1843-1845 та у 1859 рр.

         Коли Тарас Шевченко козачкував у П. Енгельгарда, під час частих поїздок із своїм паном він також бував у селах Вербівці та Воронівці, що входили до панських земель. Згадка про ці села також є у поемі «Гайдамаки»:

Вже минули Воронівку,

Вербівку; в Вільшану

Приїхали. «Хіба спитать,

Спитать про Оксану?..» [5, 114]

         Під час навчання у Санкт-Петербурзькій академії мистецтв молодий Тарас Шевченко потоваришував із багатьма передовими діячами культури того часу. Серед тих, хто залишився вірним другом Т. Шевченка на довгі роки був уродженець Городища популярний оперний співак, композитор, автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм» С.С. Гулак-Артемовський. Т.Г. Шевченко бував у Городищі і познайомився з матір’ю С.С. Гулака-Артемовського – Варварою Арсентіївною. Поет завжди з великою пошаною ставився до матері друга. Так, у листі із заслання від 1 липня 1852 року він запитував про здоров’я Варвари Арсентіївни, просив низько кланятися їй [6, 12]. У музеї С.С. Гулака-Артемовського у Городищі зберігаються листи друзів, офорт Т.Шевченка з дарчим надписом Олександрі Іванівні – дружині композитора, а також ноти і титульна сторінка видання улюбленої пісні «Стоїть явір над водою», яку композитор присвятив  Т. Шевченкові. Т.Г. Шевченко також схвально відгукувався про неабиякі здібності С.С. Гулака-Артемовського  до  образотворчого  мистецтва.  У  листі до свого друга  М.М. Лазаревського поет писав, що Гулак-Артемовський «…трохи шнипорить в малярстві» [6, 23].

         Певною мірою пов’язаний був Кобзар і з іншим не менш видатним уродженцем Городища – П.П. Гулаком-Артемовським. П.П. Гулак-Артемовський відомий як ректор Харківського університету [2, 197].  Т.Шевченко знав і високо цінував творчість поета і байкаря П.П. Гулака-Артемовського. Той у свою чергу схвально відгукувався про «Кобзаря» Т.Шевченка. Про це поетові писав   Г. Ф. Квітка-Основ’яненко [1, 145].

         Під час свого візиту в Україну у 1859 році Т.Г. Шевченко гостював у відомих на той час підприємців-цукрозаводчиків та меценатів Симиренків у Млієві. Із Симиренками поета поєднувала спільна кріпацька доля. Тепер відомо, що звільнившись із неволі вони вірно служили рідній Україні. Тарас Григорович  ─ патріотичним поетичним словом, а Симиренки – розбудовуючи вітчизняну промисловість.

         На думку багатьох дослідників, Тарас Шевченко у 1859 р. приїхав до Млієва за порадою М. Максимовича, який був добре знайомий з Платоном Федоровичем Симиренком та з управителем заводу Олексою Хропалем. О.І. Хропаль приймав поета у себе вдома на Хропалевому хуторі, де після того як овдовів жив з доньками Катериною та Анастасією. Тарасові Григоровичу подобалося сидіти і малювати в альтанці на березі ставка неподалік дому Хропаля [7, 37]. Поет особливо полюбив малу Катерину, яку називав титарівною, бо Олекса Хропаль був церковним старостою. Пізніше у листі до Хропаля Т.Шевченко писав: «Титарівну ж тричі поцілуй від мене, нехай вона здорова росте, та щаслива буде» [8, 241]. Існує думка, що образ титарівни у «Гайдамаках» навіяний мліївською титарівною – Хропалівною. Саме на Хропалевому хуторі поет дізнався правду про те, що мученик Данило Кушнір родом із Млієва і до Вільшани був привезений для страти [9, 14]. Пізніше Тарас Григорович намагався замінити в поемі Вільшану на Мліїв, однак ці зміни не прижилися [1, 152]. На згадку про відвідування Млієва Т.Шевченко подарував О.І. Хропалеві офорт «Приятелі» [7, 35]. Тетяна Володимирівна Симиренко у своїх спогадах зазначала, що саме Олекса  Хропаль познайомив Т.Г. Шевченка з Платоном Федоровичем Симиренком. Коштом мецената у 1860 році у друкарні П. Куліша було видруковано 6050 цензурних і безцензурних примірників «Кобзаря».  Із листа Т. Шевченка до П.Ф. Симиренка від 26 листопада 1859 р. слідує, що гроші було надано позичково, і повертати їх  Шевченко мав примірниками книги [10, 7]. На фірму «Брати Яхненки і Симиренко» надійшло на сплату боргу 735 примірників «Кобзаря», на якому було зазначено, що видання здійснено «коштом Платона Симиренка»  [7, 36]. Після цього, як свідчить переписка  Т. Шевченка, стосунки між ним та П. Симиренком дещо зіпсувалися. Причиною тому багато дослідників називають скромність мецената, який не любив афішувати свої справи, тим більше доброчинні [11, 464]. Однак подальша переписка свідчить, що контакти між двома видатними українцями не переривалися аж до смерті Тараса Григоровича.     

         Не розірвалися зв’язки Тараса Шевченка з Городищиною навіть після смерті Кобзаря. Прикметним є те, що перший пам’ятник Т. Шевченкові на його могилі під Каневом виготовили у ливарній майстерні Городищенського цукрозаводу за проектом скульптора К.М. Терещенка. Пам’ятник-погруддя було встановлено 1 липня 1923 р. [1, 144]. Один із Симиренків – Василь Федорович, молодший брат Платона Федоровича, виділив кошти для видання кількох «Кобзарів» Т.Шевченка [8, 36].

Значний внесок у дослідження та збереження спадщини Т.Г. Шевченка зробили його нащадки по лінії старшої сестри Катерини, що жила у Зеленій Діброві. Над творами, присвяченими Т. Шевченку працював на початку ХХ ст. його онучатий племінник відомий художник Фотій Степанович Красицький. Спогади Ликери Полусмак про Шевченка записав племінник Ф. С. Красицького, також нащадок Катерини, Дмитро Филимонович Красицький. Усе життя він присвятив вивченню життєвого шляху Кобзаря. З 1946 року був директором будинку-музею Т.Г. Шевченка. Д.Ф. Красицький написав книги «Дитинство Тараса», «Юність Тараса»,  «Тарас-художник», «Тарасові світанки», «І оживе добра слава» [12, 37 – 39]. У всіх музеях Городищини є експозиції присвячені перебуванню Т.Г. Шевченка на Городищині.

         Як бачимо, Городищина відігравала у долі Великого Кобзаря неабияку роль. З цим краєм пов’язане дитинство та юні роки Т. Г. Шевченка. Сюди він  обов’язково приїжджав під час поїздок Україною. Тут, на Городищині поет знайшов добрих друзів і однодумців, які підтримували його і на дихали на творчість. Немало було зроблено людьми Городищини і для збереження пам’яті про великого сина українського народу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бас В.В. Шевченків край: Фотопутівник. – К.: Мистецтво, 1989. – 264 с.
 2. Наш рідний  край:  Хрестоматія  з  історії  Черкащини  /  Упорядник А.І. Кузьмінський, Г.В. Суховершко,               В.Я. Чудновський. –  К.: Молодь, 1993. – 368 с.
 3. Чос В.Г. Мліївський святий / Люди і долі. – Черкаси: Відлуння-Плюс,2001. – С. 8.
 4. Пахаренко Василь Іванович. Шкільне шевченкознавство. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 256 с.
 5. Кобзар. Т.Г. Шевченко / Укладач О.Д. Сиплива. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 416 с.
 6. Коваль Г.Ф. Музей С.С. Гулака-Артемовського у Городищі: Путівник. – Дніпропетровськ: Промінь, 1979. – 30 с.
 7. Шевченко О. Родина Симиренків і розвиток цукрової промисловості в Україні // Родовід. – 1995. – №10. –        С. 31 – 38.
 8. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: у 6-ти т. – К., 1964. – Т. 6. – С. 241.
 9. Симиренко Т. Очима пам’яті // Родовід. – 1995. – №10. – С. 10-30.
 10. Павлов А.В., Чухно Д.Ф. Лев Платонович Симиренко. – К.: Наукова думка,1980. – 177 с.
 11. Чалый М. Посещение Т.Г. Шевченком сахарного завода Яхненка и Симиренка // Киевская старина. – 1889. –       № 2. – С. 461 – 466.
 12. Дзюба Г.І. Історія родини Красицьких села Зеленої Діброви / Люди і долі. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001. –     С. 37 – 40.

 


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

60 thoughts on “ВЕЛИКИЙ КОБЗАР І ГОРОДИЩИНА (уривок з учнівського дослідження)

 • Tractor Workshop Manuals

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 • Financial Industry

  Thanks a lot for sharing this with all folks you really realize what you are talking about! Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We could have a link trade arrangement between us!

 • Business Ideas

  What i do not realize is actually how you are not really a lot more well-preferred than you may be now. You’re so intelligent. You understand thus significantly in relation to this topic, made me for my part consider it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be interested except it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times take care of it up!

 • Business Checks

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 • Department Of Health

  Wonderful work! That is the type of info that should be shared around the internet. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my site . Thanks =)

 • Health Department

  I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 • Condos For Sale

  I have recently started a website, the information you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 • Plumbing

  Good write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 • Home Warranty

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 • Basement Remodeling

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • Home Services Moving

  I have to show appreciation to you just for bailing me out of this type of problem. As a result of scouting throughout the the net and meeting proposals which were not pleasant, I believed my entire life was done. Living without the solutions to the problems you’ve sorted out by means of your main site is a critical case, as well as ones which may have in a negative way affected my entire career if I had not come across the blog. Your own know-how and kindness in dealing with all the details was excellent. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a thing like this. I’m able to now look forward to my future. Thanks so much for your skilled and result oriented help. I will not be reluctant to refer your web blog to anybody who desires direction on this topic.

 • Home Service Meaning

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 • Home Service

  I carry on listening to the news update lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 • Homeserve Reviews

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 • What is Home Service

  Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 • catalonia bavaro beach 5 пунта кана

  One other issue is that if you are in a predicament where you will not have a cosigner then you may want to try to make use of all of your federal funding options. You could find many grants or loans and other free college funding that will ensure that you get money to assist with university expenses. Thx for the post.

 • Auto24 De

  I was just seeking this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 • Car Specials

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

 • Law Firms

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 • Free Legal Advice

  I haven¡¦t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • Business Ideas

  Generally I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

 • One Travel

  Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 • Business Line

  I simply wanted to develop a simple remark so as to thank you for those fabulous facts you are sharing on this website. My rather long internet research has finally been recognized with reasonable facts and techniques to exchange with my friends. I ‘d declare that we site visitors are very much endowed to live in a good place with so many wonderful individuals with useful strategies. I feel quite blessed to have come across your website and look forward to so many more excellent times reading here. Thanks once again for a lot of things.

 • Business News

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will definitely be back.

 • Folk Art

  I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 • Fine Arts

  Good write-up, I am regular visitor of one¡¦s site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 • Home Service Club Reviews

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 • Good Health

  I¡¦m now not sure where you’re getting your information, but great topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more. Thanks for excellent information I used to be looking for this info for my mission.

 • Health Food

  Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 • Health Articles

  I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 • Good Health

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually know what you’re speaking about! Bookmarked. Please additionally seek advice from my site =). We can have a link change agreement among us!

 • Homeserve USA Reviews

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 • Business Ideas

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 • Roofing

  Just want to say your article is as amazing. The clearness in your post is just excellent and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 • Roofing

  Good write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s blog, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 • Home Warranty

  You completed certain nice points there. I did a search on the subject and found mainly people will go along with with your blog.

 • Homeserve Usa Customer Service

  A person necessarily assist to make severely posts I might state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this actual submit incredible. Fantastic process!

 • Homepage

  I simply want to mention I am just all new to weblog and absolutely enjoyed this web page. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You absolutely have awesome articles. Bless you for revealing your webpage.

 • ysl handbags

  I needed to compose you a little bit of word to thank you the moment again for your personal exceptional secrets you’ve provided on this website. This has been shockingly generous of you in giving unreservedly exactly what numerous people could possibly have distributed as an electronic book to get some cash on their own, and in particular given that you could possibly have done it in case you decided. These techniques in addition acted as the easy way to fully grasp many people have the same interest the same as my own to grasp somewhat more with regard to this issue. I know there are some more enjoyable occasions ahead for many who start reading your website.

 • lacoste polo

  Thank you for every one of your effort on this site. My mom take interest in managing investigation and it’s really obvious why. Most of us notice all of the dynamic form you deliver informative solutions by means of your web blog and as well as attract participation from visitors about this article so our favorite daughter is without a doubt learning a lot. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a tremendous job.

 • yeezy 500 blush

  Thanks for all your valuable work on this blog. Gloria take interest in making time for investigations and it’s easy to see why. A lot of people notice all regarding the compelling ways you provide invaluable ideas on this web site and therefore inspire contribution from people on the concern while our favorite girl is always starting to learn so much. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a really great job.

 • yeezy boost

  Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily pleasant possiblity to read from this website. It is usually very sweet and packed with fun for me and my office mates to search your web site more than 3 times in 7 days to see the newest issues you have got. And of course, I’m also actually astounded considering the awesome opinions you give. Certain 1 ideas in this article are in fact the best I have had.

 • nike air max 270

  A lot of thanks for your own labor on this blog. My niece take interest in setting aside time for research and it’s simple to grasp why. Many of us hear all relating to the dynamic method you deliver advantageous tactics on this web blog and as well cause response from the others on that situation plus our simple princess is in fact becoming educated a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You have been conducting a stunning job.

 • Cecille Macmahon

  Hello there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 • sloth onesie

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

 • Fritz Thoen

  Truly when someone doesn’t understand afterward its up to other visitors that they will assist, so here it happens.

 • reebok outlet

  I must show my appreciation to you for rescuing me from this scenario. After researching throughout the search engines and seeing opinions that were not powerful, I figured my life was well over. Living devoid of the strategies to the issues you have resolved by means of your short article is a serious case, as well as ones which could have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your web page. Your good mastery and kindness in dealing with all areas was important. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a step like this. I can at this moment look forward to my future. Thanks very much for this skilled and effective guide. I will not think twice to recommend your web site to anybody who needs to have support about this issue.

 • asics shoes

  Thanks for your whole efforts on this blog. My niece really likes setting aside time for investigation and it is simple to grasp why. My spouse and i hear all of the lively way you offer very helpful ideas by means of this blog and as well as inspire participation from other ones on that article and my girl is studying so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are carrying out a useful job.

 • lebron 15

  I have to express my affection for your generosity for men and women that have the need for assistance with this particular concept. Your real commitment to getting the message throughout has been incredibly important and have really encouraged some individuals like me to reach their ambitions. Your entire informative publication entails this much a person like me and much more to my fellow workers. Regards; from all of us.