З ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (Історія України, 10 клас)


3 Програми Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), ухваленої на народному з’їзді (листопад 1926 р., мовою оригіналу).

 «Українське національно-демократичне об’єднання гуртує в своїх рядах всі верстви українського народу.

 1. I. Політичні справи.

1) Політичною метою Українського національно-демократичного об’єднання є здобуття Соборної і незалежної Демократичної Української Держави…

3)…Об’єднання бореться за суверенні права українського народу і обстоює конституційно-парламентарний устрій…

 1. II. Економічні і суспільні справи.

…Об’єднання веде боротьбу не тільки за політичне, але економічне та соціальне визволення українського народу.

1) …Об’єднання бореться: за вивласнення без викупу земель великої посілости та за передачу їх безземельним і малоземельним селянам; за скасовання всієї кольонізації української землі чужинцями..,

2) …Об’єднання змагає до поширення промислу на українських землях і використання всіх природних богацтв української землі.

3).. .Об’єднання змагає до піднесення дрібного промислу і ремесла та до розвитку торговлі.

 • …Об’єднання бореться за справедливий поділ державних тягарів… і за заміну безпосередніх податків прогресивно-доходовими.

 • …Об’єднання бореться за законодавчу охорону рільних, промислових і умових робітників, за забезпечення недільного відпочинку, за восьмигодинний день праці по фабриках і промислових підприємствах…

ІІІ. Культурні справи.

 • …Об’єднання обстоює єдину, трудову, українську школу, бореться за національне й моральне дошкільне, шкільне й позашкільне виховання, за вільний доступ до школи для всіх без ріжниці пола, станів і віри, за шкільний примус у початковій школі, за безоплатну науку і за державну допомогу незаможній молоді.

 • …Об’єднання обстоює в релігійних справах рівноправність усіх віроісповідань і їх внутрішню самоуправу. Приймаючи засади християнської моралі в основу духовного розвитку нації, партія обстоює науку і права греко-католицької церкви в Галичині і православної на інших українських землях…»

Джерело: «Хрестоматія з новітньої історії України (1917-1945 рр.)».

3 програми Української соціалістично-радикальної партії (УСРП) (мовою оригіналу).

«Голод, нужда і темнота.

Хліба і праці! — кричить одним голосом цілий край, але нема нікого, хто почув би цей голос. Нема і не буде, аж поки з корінем, то е радикально не буде змінений сучасний суспільний лад. Замість соціального поневолення повинна прийти соціальна справедливість.                                        

I друге горе придавлює наш край. Це є національний утиск. Наш нарід уважається нерівноправним.

Отже, боротися треба одночасно проти обох них: проти поневолення соціального і національного!

Про землю.

…Земля наша стала не наша, на ній розперлися пани і нас відсунули від влади.

Про волю.

Партія… визнає, що обі ці справи — земля і воля — є нерозлучно з собою зв’язані: добитися землі можна тільки тоді, коли доб’ємся волі….Партія… організує українських працюючих людей… до боротьби…, бо добре знаємо, що з доброї волі нам ні землі, ні волі ніхто не подарує: ні пани з Варшави, ні комісари з Москви…

Соціалісти-радикали є партія національна і класова.

…Ми є партія національна українська. Ми не хочемо обороняти інтересів всіх станів.                    ;

УСРП… єднає тільки працюючих українців села і міста: трудове селянство і інших трудових людей!

Моральні (ідейні) підстави радикального соціалізму.

…Українська соціалістично-радикальна партія бореться за права народу (нації) і за права людини.    

Ті права є:

право на землю і на працю;

право на продукт (або плід) своєї праці;

право на свободу (волю).

Хочемо завести такий громадський лад, де ті три права були у пошанівку.

Земельна справа і селянське господарство.

Хочемо, щоб земля… була передана трудовим дрібноземельним, і безземельним селянам і то без ніякого викупу.

Земля, що була роздана кольоністами, мусить бути назад повернена…

Треба розводити промисловість!

Фабрики маємо побудувати ми самі, через наші кооперативи та їх союзи. В тих фабриках має працювати український робітник, добре плачений і з повнотою людських прав. »

Джерело: «Українська суспільно-політична думка в ХХ ст. Документи і матеріали», т. 2.

 1. 3 політичної програми Організації українських націоналістів

 2. (мовою оригіналу).

«РОЗДІЛ I. Ідеольогічні засади.

 1. Український націоналізм стоїть на становищі психологічно- суспільного волюнтаризму й чинного ідеалізму в синтезі повноти творчого життя.

2….Націоналізм — це духовний і політичний революційний рух, зроджений із внутрішньої природи і традицій Української нації.;..

 1. Українська нація — це підстава й мета кожної чинності українського націоналізму.

 2. Нація — це найвищий тип людської спільності, що при  своїй духовій й суспільній зрізничкованості має один внутрішній  зміст — витворений однаковістю природнього положення, спільним  пережиттям історичної долі та невпинним змаганням до повного,  самоздійснення.

 3. Найвидатніший засіб росту нації — це її творчий дух, що,  взмістовлюється у вартостях культури…

 4. Найперше завдання Української нації в стані її політичного  поневолення — це відновлення політично-правної організації означеної як Українська Суверенна Соборна Держава…

 5. Український націоналізм змагає до здійснення державного  ідеалу зусиллями українців — організованих на принципах чинного  ідеалізму, героїчної моралі та індивідуального почину.

 6. Носієм ідеї українського націоналізму та реалізатором його  завдань є Організація Українських Націоналістів, побудована на засадах всеукраїнства, надкласовости й протипартійности.

РОЗДІЛ II. Державний лад.

 • Устрій Української Держави будуватиметься на засадах  націократії.

 • Націократія — це влада нації в державі…

 1. Основні засади націократії: національна солідарність,  надкласовість й протипартійність…

 2. На чолі держави стане покликаний організованою волею надії  Голова Держави — Вождь Нації.

 • Органи законодатної влади держави творитимуться на засаді  представництва всіх — об’єднаних у   професійно-станових організаціях — суспільних верств нації…

 • Судівництво в державі буде незалежне.

 1. Існування політичних партій буде заборонено законом…

РОЗДІЛ V. Соціальна політика.

…3. Націоналістична ідея соціальносте полягає у витворенні найкращих можливостей духовного й матеріального розвитку для цілої національної спільноти.

 1. Суспільна вартість людини зумовлюється її творчістю й тими корнетами, які вона своєю працею приносить національній спільноті.

РОЗДІЛ VІ. Народне господарство.

 1. Економічний устрій Української Держави — як заперечення капіталізму й марксизму — покладе в свою основу солідарну співпрацю всіх соціально-виробничих верств, яку нормуватиме держава в загальних інтересах нації.

 2. …Український націоналізм уважає за необхідне побудувати економічний устрій держави на мішаних формах удержавленої, громадської й приватної господарської власности.

 3. Український націоналізм розглядає працю як етичний і суспільний обов’язок, заперечуючи властиве капіталізмові поняття найманої праці та зовнішній примус праці комуністичного етатизму…

…9. Держава забезпечить усі можливості творчого вияву приватної ініціативи й здорового змагу в господарській діяльності.

 1. Національна економіка   України розбудовуватиметься на підставі пляну й контролі держави.

Аграрна політика.

 1. Інтересам Української Держави та її економічної розбудови відповідає існування і розвиток системи трудового селянського господарства.

 • Трудове селянське господарство буде побудоване на праві приватної власності й спадковости.

Промислова політика.

 1. В сучасній добі економічних відносин усуспільненню надаються тільки ті галузі промисловості, які   характеризуються продукційно-технічною концентрацією, стандартизацією виробів і з централізованим кермуванням.

Підприємства галузей промисловости — основних для розвитку народнього господарства та потреб національної оборона країни  – будуть вдержавлені…

Фінансова політика.                                      

Український націоналізм заперечує властиву відносинам ліберального капіталізму антисоціальну ролю грошей.

 1. Емісія грошей належатиме виключній компетенції Українського Державного Банку.»

Джерело: «Українська суспільно-політична думка в XX ст.», т. 2.

Завдання та запитання до документів:

 1. На підставі уривків із програмних документів політичних партій та об’єднань заповніть таблицю

Назва партії

Політичний устрій

України

Соціально-економічна програма

Національна політика

Можлива соціальна база партії

 

 

 

 

 

 1. Визначте спільні та відмінні положення у програмах партій. 

 2. Визначте ідейні витоки політичних програм партій.  

 1. Яка із партій матиме більшу соціальну базу. Чому?216 thoughts on “З ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (Історія України, 10 клас)

 • Business Reference

  I’m not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

Коментування заборонено