ПАЦИФІКАЦІЯ (Історія України, 10 клас)


«ПАЦИФІКАЦІЯ»

(Польські репресії 1930 року в Галичині Роман Скакун)

 Попервах влада намагалася протидіяти саботажам локальними запобіжними заходами й репресіями, такими як поглиблена агентурна розвідка, оперативне повідомляння органів безпеки про випадки саботажу й негайне проведення розслідувань, організація нічних дозорів, змушування селян до несення волосної варти, запровадження матеріяльної відповідальности всієї волости за збитки від саботажів, перевірка документів ув осіб, які привертали увагу поліції, посилений контроль за приїжджими до сіл та іноземцями, труси в хатах у «підозрілих» жителів тощо. Наведемо, приміром, деякі розпорядження коменданта львівської поліції з 20 вересня 1930:

1) На дорогах і гостинцях слід посилити патрулі, особливо вечірньої та нічної пори. Особливу увагу звертати на людей, що їдуть возами або кіньми. Під час ярмарків і торгів слід з допомогою міської поліції контролювати підозрілих осіб і тих, що вештаються без видимої цілі. Це особливо стосується до осіб віком від 15 до 30 років з числа руської інтелігенції, студентів, скавтів тощо, прибулих з міста…

2) Влаштовувати облави і ревізії в пошуках зброї, що мають відбуватися завжди по уважному, скрупульозному приготуванні – завжди несподівано, по змозі над ранок (перед світанням)…

3) Слід також звертати увагу й проводити особисті та хатні ревізії в сільських пастухів та хлопців, що займаються випасом худоби. Ці особи, часто нерозважливі, можуть бути легко використані підривними елементами…

4) Часто проводити контроль на залізничних вокзалах і пасажирських потягах у суботи й передсвяткові дні, звертаючи особливу увагу на академічну і студентську молодь (українців) і багаж, що вони перевозять…

5) Слід часто обходити й контролювати в денну пору державні споруди і загрожені об’єкти, бо підпали й вибухи готуються, як правило, вдень шляхом підкладання займистого чи вибухового надіб’я.

6) Утримувати тісні контакти з волосними вартами, що до їх складу мають належати люди молоді, енергійні й такі, що заслуговують безумовної довіри…

Починаючи з кінця серпня, були проведені масштабні арешти серед керівників і членів ОУН/УВО в Галичині, під час яких заарештовано близько 20 чільних діячів: Я. Нестора, Б. Кравцева, З. Книша та ін. 20 вересня, на виході з штаб-квартири УНДО, схоплено керівника ОУН і УВО в краї Юліяна Головінського, який 30 вересня був застрелений – начебто при спробі втекти. Однак хвиля саботажів не спадала, а навпаки, наростала.

Рішення про проведення широкомасштабної репресивної акції, тобто розміщення загонів поліції та кавалерії в загрожених саботажами селах, ухвалив особисто Юзеф Пілсудський. 1 вересня 1930 він обговорював події в Галичині з міністром внутрішніх справ Славоєм Складковським. Висловивши думку, що саботажі «не можна трактувати як якесь повстання», він розпорядився «уникати проливу крови, а натомість, у разі добровільної чи недобровільної підтримки саботажників з боку місцевої людности, застосовувати поліц. репресії, а де не поможе – квартерунок війська з усіма тяготами, з ним пов’язаними».  Керівництво акцією міністр поклав на коменданта поліції Львівського воєводства Чеслава Ґрабовського. Практику пацифікації старости й коменданти поліції Бібрського, Бережанського, Підгаєцького та Рогатинського повітів – намічених для першочергового «умиротворення» – узгодили між собою 18 вересня на нараді в Рогатині, хоча ще перед цим, 14-16 вересня, підрозділи 14 полку язловецьких уланів, що начебто поверталися з навчань,, були введені в кілька сіл Львівського (Підберізці, Гаї, Германів, Яричів Старий та Новий) та Бібрського (Грусятичі, Дев’ятники, Вербиця, Сугрів, Городиславичі) повітів. Масштабніша репресивна акція розгорнулася з 20 чисел вересня: 20 вересня компактні загони поліції були введені в села тернопільського повіту, а 21 вересня – в села бібрського, бережанського і підгаєцького повітів. Методика проведення каральних екпедицій була остаточно ухвалена 23 вересня на нарадах у МВС та в Президії Ради міністрів з участю львівського та тернопольського воєвод.

«Умиротворення» сіл виглядало, згідно з офіційними роз’ясненнями, так:

Прибувши до вказаної місцевости відділ поліції оточував село патрулями, викликав війта і волосну раду, пояснював їм ціль приїзду, вимагав видати зброю, вибухові та займисті матеріяли і виказати підозрілих осіб… З села нікого не випускали. Всі жителі мали перебувати в своїх садибах. Далі починалися труси, що були дуже ретельні. Обшукувано жилі будинки, комори, стайні, стодоли, пивниці, навіть скирти сіна й соломи; перетрушувано складене у складах. При ревізіях в громадських закладах і у особливо підозрілих осіб зривали навіть підлогу й розшивали дах. В кількох випадках, коли власники не хотіли видати ключі або ховалися, щоб утруднити ревізію – доводилось висаджувати двері й ламати замки. В деяких випадках частково розбирали навіть печі, бо ж і там знаходжено шукані предмети.

Щодо взаємодії з військом, яке вводилося в села під приводом маневрів, інструкції були такі:

Протягом найближчих днів належить скористатися з навчань відділів кавалерії, що їх організувало командування корпусної округи VI, з метою опосередкованого проведення пацифікації в повітах, що викликають найбільше застережень у зв’язку з саботажною акцією. Належить негайно приготувати списки тих волостей, в яких доцільне розквартирування навчальних підрозділів із дуже виразним зазначенням, котрі жителі даної волості… мають бути звільнені від тягарів квартерунку з огляду на свою лояльність до держави… Займання квартир у визначених місцевостях, у зазначених у списку нелояльних жителів-українців, має відбуватися з участю працівника поліції, який надасть командирові ескадрону докладніших вказівок у цьому плані. Харчі для маневрових підрозділів мають примусово достарчати жителі даної волости, з тим що керівник відділу може зажадати доставлення продовольства від індивідуально визначених жителів… Ці індивідуально визначені жителі повинні міститися в списках, що їх коменданти постерунків передадуть командирам ескадронів… Квартерунок і постачання продуктів місцева людність має відчувати як певного роду тягар, а тому не слід застосовувати цих заходів щодо лояльних жителів даної волости… Коменданти постів поліції повинні підтримувати по змозі неявний контакт із командирами військових підрозділів, надаючи їм якнайдокладнішу інформацію і уможливлюючи цим самими якнайуспішніше проведення акції…

На ділі все виглядало далеко брутальніше. Дана згори вказівка «покарати» українців, гарантований «карт бланш» на руйнування під виглядом ревізії і грабунок та знущання під виглядом «обтяжливого» квартерунку, а все це в поєднанні з задавненою нехіттю й зневагою значної частини поляків до всього українського – вилилися в розгнуздане свавілля. І якщо відділи поліції подекуди мали до сільської людности відносне вирозуміння, то вояччина поводилась із людністю надзвичай брутально. Відтак безкровної, по думці Пілсудського, пацифікації не вийшло.

До поліційної пацифікації, що тривала з 20 по 29 вересня, залучено було 17 рот поліції по 60 рядових кожна: 9 рот із школи поліції в Великих Мостах, 3 з Львівського воєводства і по 2 з половиною – з Тернопільського та Станіславівського – тобто 1041 чоловіка разом з офіцерами (поза тим, у Городенківському повіті з 2 по 7 жовтня діяв окремий компактний відділ поліції з 37 чоловіка). З 26 вересня до акції долучилося військо: 6, 9, 22 та 14 полки уланів і 6 полк кінних стрільців. Пацифікація силами поліції охопила 325 місцевостей в 16 повітах, а військова пацифікація – 168 місцевостей у 17 повітах; загалом проведено 5195 «ревізій», тобто трусів. Всього в Галичині «умиротворено» близько 450 сіл з 3500.

Каральна експедиція починалася з облави і виловлювання неблагонадійних осіб відповідно до наперед заготовлених у старостві або в поліції списків:

«Окруживши село зі всіх сторін та розставивши сторожі на всіх дорогах, около години 5 вечора кінні патрулі уланів в’їхали в передмістя Яворова: Наконечне, Наконечне-Кінець і с. Поруденко… Всіх прохожих та переїжджаючих легітимовано та провірювано імена зі списками громадян Наконечного… Задержаних зібрано в гуртки, яких патрулі гнали до будинку читальні «Просвіти». Кінний конвой змушував проваджених бігти, а коли деякі старі люди… не могли бігти, то бито їх палками по голові та де попало… Перевіривши виписаних на листі громадян та замкнувши їх в одному з приміщень читальні, коло години 9 ввечері улани розпочали биття. Викликували одного за другим по імені до другої кімнати, де при столі сидів поручик та кілька підстаршин, а біля них стояла лавка та кілька жовнірів, які виконували екзекуції. Вони накладали на уста велику чорну хустку, скидали з кожного вбрання, а потім 5 жовнірів починали бити. Били: 1) березовими палицями, грубими 3 см. в промірі; 2) нагаями з ґуми зі сталевим дротом всередині; 3) бамбусовими палицями та нагаями з плетеної шкіри, так зв. биківцями. Після 25 ударів закладали на тіло мокрі брудні мішки від соли та каїніту… Зомлілих відливали водою і після малої перерви катували їх далі. По биттю викидували кожного до сіней, де стояли двома шпалерами вояки з крісами в руках. Тут відтручувано ударами кольб кожного побитого доти, доки зовсім не викидали його надвір». В підсумку четверо чоловіка дістали по 200 буків, 13 – по 150 буків, 10 – по 100 та 50 буків. Ще шістьох побито «просто так», в т. ч. двох жінок 20 і 23 років, що хотіли подати побитим води.

У плані знущання над людністю, вояцтво було багате на різні вигадки:

Капрал Ґут приказав клякати й молитися за здоров’я ротмістра, «щоб довго жив і проклятих кабанів бив». Так само казали молитися, «щоби кінь ротмістра добре їв і здоров був». При тому так били, що люди мусили молитися. Один ходив з машинкою, а другий з бритвою і стригли як молодих, так і старих (пас через голову, і так оставляли) (с. Боків Підгаєцького пов.).

Хати «неблагонадійних» перетрушували з ретельністю, вартою достойнішого застосування:

«До хати Стефана Микитового, сина Павла, прийшло 5 поліцаїв. Дома була лиш жінка, Зофія Микитів, і діти… A która gospodyni? Я, – каже Зоська Микитів. Idź do chaty, kurwo! Otwieraj, kurwo, skrzynie! Перешукали скрині, побили вікна, портрети Шевченка і Франка побили і подерли. Czemu, kurwo, nie mówisz po polsku? Już 10 lat Polska, był czas nauczyć się!!! Кричали до переляканої жінки, окладаючи її кольбами по плечах і по руках, так що аж руки пубтікали, також копали її чобітьми в живіт… Казали [сусідам] перекопати долівку в обох кімнатах хати. Викопали глубоко, як стрілецькі рови. Усьо білля і одіння порозкидали і ходили по нім. Опісля перейшли до комори і шпихліра. Всьо збіжжя висипали на землю. Відтак казали розшивати стріху. Розшили прочолки і роги дахів у двох стайнях, розкинули верхи і середину хатньої стріхи. Також розкинули усі стіжки, змішували снопи різного збіжжя. Около 80 кіп збіжжя скинено на одну безладну купу. 10 метрів каміння, зложеного на будову, казали Рибакові Андрухові, Рожницькому Йосифові і др. розкидати. Це було понад сили Андрієві Рибакові, 60-літньому старикові. Та на це не зважали, але немилосердними ударами кольби примусили розкидати. Потім розкинули стебник в насіні. Недалеко було зготовлено 6000 цегли на будову нової хати. Цеглу теж мусіли люде розкидати… Шукали всюди за зброєю. Не знайшли нічого. Скінчивши ревізію, казали станути вище виміненим господарям і Зосьці Микитів в ряд, дали їм поголовно по кілька кольб і порадили: Uciekajcie! Побили також палицями 12-літню Ольгу Микитів і маленьку Ольгу Кушнір, 3-літню дитину, щоб не плакала за мамою. Пороскидавши всьо, тріюмфували: Teraz kaban nie będzie sterty palił, bo będzie miał co do roboty. Będzie pracował!»(с. Денисів Тернопільського пов.).                  

Зазвичай, до числа неблагонадійних входила, опріч «національно активних» селян і вся нечисленна сілька інтелігенція: вчителі, працівники куперації, «Просвіт» тощо – без огляду на їх політичну активність чи навпаки, аполітичність. Для священиків теж не робилося винятку:

«Відділ на чотирьох підводах приїхав до приходства і влетівши до хати, зібрали всю парохову родину та почали кричати до пароха «ти скурвий сину, ти бандито, курва ці маць, ренце до ґури» і, зробивши особисту ревізію, вивели жену пароха і стареньку 60-літню маму на гумно і казали розкидати збіжжя і сіно… В межичасі поставлено пароха в кухні на «бачносць», а самі поліцаї переводили ґрунтовну ревізію, якої вислідом було румовисько в хаті, якому підпало все, що в хаті було, включно з образами святих, з яких оставили на стіні один образ Матері Божої, все інше побито… По 2-годинній ґрунтовній ревізії висипали з останньої подушки пір’я на голову пароха і так опозореного вивели на подвір’я, де около 30 господарів розкидало збіжжя, та приказали разом з родиною лізти на стирту і розкидати, а все те діялося при акомпаніяменті таких поганих слів, що оден з поліцаїв плакав, бачачи таку неславу… Коли все було скінчене… пароха доставили на «мєйсце збору», т. є. до місцевої жидівської корчми. Тут начав п. аспірант переслухання такими словами: «Но, ксєнже бандито, тераз ми собє поґадами, скурвій сину! Ти учил дзєці в школє патріотичне пєсні спєваць» і т. д.» (с. Васючин Рогантинського пов.).

З особливим завзяттям нищилися різного роду символи українства на кшталт портретів Франка чи Шевченка, вивіски українською мовою тощо. Мало того, в селі Бродки Львівського повіту зрито копець, насипаний у пам’ять про Тараса Шевченка, сплюндровано цвинтар Січових Стрільців у Збаразькому повіті. Взагалі, дуже часто волосну раду під загрозою повторного приїзду карної експедиції змушували підписати резолюцію про те, що громада «самочинно» ліквідовує всі наявні на її території українські інституції й товариства, а на доказ своєї лояльности зобов’язується голосувати за ББ. Паралельно велася й передвиборна агітація за Безпартійний Блок, як-от в с. Шили Збаразького повіту:

Крім того треба додати, що в вересні-жовтні 1930 року пройшла хвиля арештів українських громадських діячів. Ще 9 вересня в Берестя разом із представниками Центроліву потрапили українські парламентарі Олександр Вислоцький, Іван Ліщинський, Дмитро Паліїв, Володимир Целевич та Осип Когут.  30 жовтня затримано голову УНДО Дм. Левицького та головного секретаря Любомира Макарушку. За кілька днів до арешту потрапила й решта президії УНДО плюс весь персонал секретаріяту українського парламентського клубу в Варшаві. Всього заарештовано 21 українського посла і 3 сенаторів. Велику частину з них звинувачено в державній зраді чи «заворушенні публічного спокою» – за «антидержавні» виступи на вічах або сеймових слухання у період з 1928 року.

Запитання до документу:

 1. Визначте мету пацифікації 1930 р.

 2. Чому польська влада вдалася до репресій проти українців?

 3. Які наслідки матиме політика пацифікації?

 4. Як автор документу ставиться до описуваних подій?


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

68 thoughts on “ПАЦИФІКАЦІЯ (Історія України, 10 клас)

 • cheap plane tickets

  What i do not realize is actually how you’re not actually much more neatly-favored than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly with regards to this matter, produced me individually consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. At all times handle it up!

 • science and technology

  I enjoy you because of your own efforts on this web page. My daughter delights in managing investigations and it is easy to see why. I hear all concerning the dynamic manner you offer very important ideas by means of the web site and in addition boost response from other ones on that article then our daughter is always studying so much. Take advantage of the rest of the new year. You are always performing a dazzling job.

 • camera

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 • Knowing Brothers Indonesia

  Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 • homosexual

  Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i got here to return the choose?.I am trying to to find things to enhance my website!I suppose its ok to make use of a few of your ideas!!

 • Folk Art

  I’ve been surfing online greater than three hours these days, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content as you probably did, the net can be much more helpful than ever before.

 • Money

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 • Travel & Leisure

  Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect web-site.

 • Info Fashion and Shopping

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Google

  Hi there. I found your site by way of Google while looking for a comparable subject, your site came up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 • John Deere Repair Manuals

  If only my personal articles looked like this particular! That’s a enhance, btw?-I ‘m a new comer to blog posting as well as reading through various blog posts helps me personally by helping cover their my very own. Any kind of data you could throw my method to assistance is really valued. Just good info on this particular publish!

 • Google Money

  I¡¦m now not positive where you’re getting your information, but good topic. I must spend a while finding out more or understanding more. Thanks for magnificent info I was searching for this info for my mission.

 • Home Service Meaning

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 • Home Renovation

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 • Remodeling

  I together with my guys were found to be examining the nice secrets found on the website and so instantly I got a terrible feeling I had not expressed respect to the blog owner for them. These women happened to be so joyful to learn all of them and have now very much been having fun with those things. Appreciation for actually being considerably helpful and then for deciding upon some superb subject areas millions of individuals are really needing to learn about. My honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 • home improvement

  I precisely wished to appreciate you again. I am not sure the things that I might have followed in the absence of those advice provided by you about such a subject. It truly was a real frustrating problem in my circumstances, but finding out a expert tactic you resolved that forced me to leap over contentment. I am grateful for the work and then sincerely hope you are aware of a great job your are undertaking educating many people via a web site. I know that you haven’t come across all of us.

 • Plumbing

  Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great website.

 • Home Warranty Companies

  I do trust all the ideas you have introduced for your post. They’re very convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for newbies. Could you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 • Roofing

  Someone essentially help to make significantly posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this actual submit extraordinary. Wonderful task!

 • Statutes

  Good article and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thank you 🙂

 • Wholesale Cars

  My spouse and i felt happy when Jordan could carry out his preliminary research through your ideas he was given while using the web site. It’s not at all simplistic to simply continually be making a gift of guidelines that the others might have been trying to sell. And now we understand we’ve got the blog owner to be grateful to because of that. All the illustrations you have made, the simple website navigation, the relationships you aid to engender – it’s everything astounding, and it’s helping our son and the family reckon that that article is entertaining, and that’s pretty indispensable. Many thanks for everything!

 • такси в пунта кане

  Thanks for revealing your ideas. Another thing is that students have a selection between government student loan plus a private education loan where its easier to go with student loan consolidation than over the federal student loan.

 • Common Law

  I¡¦ll right away grasp your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 • Money

  Wonderful paintings! That is the kind of info that are supposed to be shared across the net. Disgrace on the search engines for now not positioning this put up higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 • Health and Fitness

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I must spend a while learning more or working out more. Thanks for magnificent information I used to be in search of this information for my mission.

 • Attorney

  hi!,I love your writing so so much! proportion we communicate extra approximately your post on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

 • The Business

  I do believe all of the concepts you’ve offered on your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for novices. Could you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

 • Income

  What i don’t understood is actually how you are not actually much more neatly-liked than you may be right now. You’re very intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, produced me in my view believe it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t interested until it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it up!

 • Business Insider

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you really know what you’re speaking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We may have a hyperlink alternate agreement between us!

 • Small Business Ideas

  hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon..

 • Business News Articles

  Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist different users like its aided me. Great job.

 • Health Articles

  I have to point out my love for your generosity supporting men and women who need assistance with this particular idea. Your special commitment to getting the solution all around had become pretty powerful and has all the time made regular people much like me to realize their dreams. Your new valuable instruction means so much a person like me and even further to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 • The Business

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 • Business Insider

  I cling on to listening to the rumor speak about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 • Google My Business

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 • Health Store

  I want to point out my appreciation for your kindness giving support to men and women who actually need help with in this niche. Your very own commitment to passing the solution all over turned out to be unbelievably useful and has usually helped most people just like me to attain their objectives. Your entire important report signifies a lot to me and even further to my colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 • Department Of Health

  Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other customers like its aided me. Good job.

 • Good Health

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 • Health Department

  Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • Homeservice Club

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The entire glance of your site is fantastic, as well as the content material!

 • Homeserve Reviews

  fantastic points altogether, you simply received a new reader. What may you suggest in regards to your submit that you made some days in the past? Any positive?

 • Roofing

  I¡¦ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i¡¦m happy to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most for sure will make sure to don¡¦t forget this site and provides it a look on a constant basis.

 • Home Service Meaning

  I¡¦ve read a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to create one of these fantastic informative site.

 • anchor

  I simply want to tell you that I am beginner to blogs and really savored your website. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You really come with good well written articles. With thanks for sharing with us your webpage.

 • adidas gazelle

  I want to point out my love for your kind-heartedness for men who actually need guidance on the study. Your real dedication to passing the message throughout was really advantageous and have surely allowed most people much like me to reach their pursuits. The interesting instruction means so much a person like me and substantially more to my mates. Regards; from each one of us.

 • moncler outlet

  Thanks so much for giving everyone such a terrific opportunity to read critical reviews from this site. It’s usually very cool plus jam-packed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to search your web site not less than three times in one week to learn the latest stuff you have got. And definitely, I’m so actually contented considering the beautiful opinions served by you. Certain two facts on this page are particularly the most efficient I have ever had.

 • ルイヴィトンスーパーコピー優良店

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Chrome. Superb Blog!

 • Dee Lanski

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks

 • Maria Luckett

  I think everything posted made a lot of sense. However, what about this? what if you wrote a catchier post title? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what if you added a post title to maybe grab folk’s attention? I mean BLOG_TITLE is kinda vanilla. You might glance at Yahoo’s home page and see how they create post headlines to grab people interested. You might add a video or a pic or two to get readers excited about everything’ve written. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.

 • adidas nmd r1

  I not to mention my guys happened to be reviewing the best suggestions located on your web page and all of the sudden got a horrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those techniques. These young men appeared to be so warmed to learn them and have unquestionably been enjoying those things. Appreciation for turning out to be so considerate and then for choosing this sort of outstanding subject areas millions of individuals are really wanting to understand about. Our sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 • ultra boost

  I and also my friends were actually digesting the best helpful hints located on your site and then immediately got a horrible feeling I never thanked the web site owner for those tips. These boys became for that reason very interested to read through them and already have pretty much been taking pleasure in those things. Appreciation for indeed being really considerate as well as for making a decision on such tremendous areas millions of individuals are really eager to understand about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 • longchamps

  My husband and i got very fortunate when Jordan could do his preliminary research out of the ideas he obtained when using the web site. It is now and again perplexing to simply choose to be giving freely ideas that some other people might have been making money from. Therefore we understand we need you to give thanks to for this. Most of the illustrations you have made, the straightforward web site navigation, the friendships you will help to instill – it’s got mostly extraordinary, and it’s really helping our son in addition to the family imagine that the matter is cool, and that is unbelievably mandatory. Thank you for everything!

 • paul george shoes

  I wish to show my passion for your kindness giving support to women who have the need for help with this concept. Your personal commitment to getting the message all through was quite useful and have in every case enabled somebody just like me to attain their targets. Your own important guidelines can mean a whole lot to me and even further to my peers. Warm regards; from all of us.

 • vibram five fingers

  Needed to write you that very little remark in order to thank you very much again on the breathtaking concepts you’ve documented on this page. This has been simply wonderfully open-handed with people like you to present easily all that a few individuals might have distributed for an e book to earn some profit on their own, specifically now that you might well have done it in case you decided. The principles in addition worked to be the easy way to fully grasp someone else have the identical dream much like my own to find out lots more regarding this issue. Certainly there are lots of more pleasurable situations ahead for people who go through your site.

 • yeezy boost 350 v2

  I not to mention my friends came looking through the excellent tips and tricks found on your site while all of a sudden I had a terrible feeling I had not expressed respect to the site owner for those secrets. The guys were for that reason stimulated to read them and now have in truth been tapping into them. Appreciation for turning out to be very thoughtful and for deciding on this kind of outstanding useful guides millions of individuals are really needing to learn about. My very own honest apologies for not saying thanks to sooner.