НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ “СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО: НОВА ОРГАНІЗАЦІЯ І НОВІ МОЖЛИВОСТІ”


АВТОР ПРОЕКТУ

Олена Вікторівна Бурлака, учитель історії Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради Черкаської області.

НАЗВА ПРОЕКТУ

Середньовічне місто: нова організація і нові можливості.

КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ

Середньовічне місто – осередок формування європейської цивілізації.

ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Середньовічне місто – новий етап у розвитку суспільства.
 2. Міське ремесло і торгівля біля витоків підприємництва.
 3. Комунальний рух та магістрати – крок до демократії.
 4. Культура середньовічних міст як основа гуманістичного світогляду.
 5. Традиції середньовічних міст в Україні та рідному краї.

ЗМІСТОВІ ПИТАННЯ

 1. Де, коли і чому виникали європейські середньовічні міста?
 2. Яким було архітектурне, соціально-політичне, господарське та культурне обличчя міст?
 3. Як у середньовічному місті сформувалися ознаки сучасної європейської цивілізації: побут, підприємництво, демократія, гуманізм, науковість?
 4. Яким чином традиції міської середньовічної культури пов’язані з Україною?
 5. Де в Україні можна відвідати пам’ятки середньовічного містобудування?

 Актуальність проекту       

Європейські цінності… Сьогодні ця тема є дуже актуальною для українців. Проголошення незалежності України свого часу відкрило для нашого суспільства інший світ – світ західної демократії. З того часу бажання жити як в Європі стало магістральним дороговказом для українського суспільства. На жаль, довгим і тривалим є для нас цей шлях: через революції, війну за збереження незалежності. На мою думку, ці труднощі пов’язані до певної міри зі спрощеним поглядом на шляхи становлення омріяних нами так званих європейських стандартів. Із розвитком туризму все більше українців знайомляться з Європою та пам’ятками європейських впливів у нас в Україні. Але мало хто замислюється над питанням: який шлях пройшла європейська цивілізація на шляху до сучасного рівня розвитку? Які уроки ми маємо засвоїти, щоб нарешті збудувати у себе дім із європейських цінностей? Адже Європа не одразу стала такою «цивілізованою». Первинні відповіді на ці питання може дати шкільна історія. Вивчення та розуміння історичних взаємовпливів у навколишньому суспільному середовищі, виховання поваги до полікультурності, взаємозв’язок місцевої історії з історією країни, континенту, світу сприятимуть становленню толерантної та свідомої сучасної молоді. Оскільки сьогоднішнє суспільство користується певними «привілеями суспільного розвитку», які розпочалися у середньовічному місті: архітектурна забудова, культурні традиції, гуманістичні цінності, міське самоврядування, підприємницька ініціатива тощо.

Особливості здійснення проекту

Проект може початися на уроці історії, за програмою ця тема вивчається у ІІ розділі «Середньовічний світ Західної Європи», на весь розділ виділяється лише 4 години, а на цю тему максимально 1 година. Збільшити кількість годин у навчальному часі ми не можемо, проте працювати над темою ми зможемо у позаурочний час. На Першому уроці теми учитель може коротко ознайомити учнів із основними завданнями проекту, а вже безпосередня робота над ним розпочнеться і провадитиметься в позаурочний час. Результатом проекту має виступити урок історичний квест за визначеною темою.

МЕТА ПРОЕКТУ

Залучити учнів до активного вивчення середньовічної історії та цивілізаційних надбань людства, посилити мотивацію у вивченні вітчизняної історії.

 ЦІЛІ ПРОЕКТУ

навчальні:

сформувати знання про причини та місця появи середньовічних міст у Європі, а також про пам’ятки середньовічного містобудування в Україні;

формувати вміння описувати середньовічні міста, повсякденне життя і традиції середньовічної людини;

дослідити причини виникнення середньовічних міст; боротьби міст з сеньйорами,  формування та суперечності цехової системи ремісничого виробництва;

познайомити із світом культури середньовічного міста

розвивальні:

формувати навички роботи з історичними джерелами та наукової обробки інформації;

забезпечити учнів механізмами здобуття знань, їх аналізом, вміннями практичного застосування;

створити умови для розвитку інформаційної компетентності учнів, розкриття творчого потенціалу, самореалізації;

розвивати критичне мислення, комунікативні якості, творчий потенціал;

виховні:

виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини;

підвищити рівень комунікативної культури учнів через організацію роботи над спільним проектом;

формувати активну громадянську позицію.

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

 • Всесвітня історія
 • Історія України
 • Інформатика

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • учні 7-х класів і учитель історії (на етапі виконання і презентації);

із залученням

 • шкільний бібліотекар, музейні / архівні працівники (на етапі виконання);
 • педагог-організатор (на етапі виконання);
 • представники батьківської громадськості класу (на етапі виконання і презентації).

 

ДЕРЖАВНІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Галузь «Суспільствознавство».
 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія». 5-9 класи. (чинна у 2015-2016 н.р.)
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (16. 06. 2015 р. № 641).

ВХІДНІ ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

 • навички роботи з друкованими та візуальними джерелами інформації;
 • вміння користуватись Інтернетом;
 • базові навички роботи з текстовим редактором Microsoft Word, програмами створення мультимедійних презентацій Microsoft Power Point,  диспетчером малюнків Microsoft Offise, програмою Paint.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

І. Вступний.

Вчительська презентація-анонс проекту.

Організація роботи учнів: створення робочих груп та ознайомлення із завданнями роботи; розподіл обов’язків, визначення завдань для кожного члена групи. Обговорення сутності та шляхів розв’язання проблемних питань для кожної групи.

ІІ. Спільна діяльність учасників проекту.

Робота вчителя історії: забезпечує підтримку необхідної для реалізації проекту емоційної атмосфери, координує та контролює діяльність учнів щодо реалізації проектних завдань: допомагає зорієнтуватися в інформаційному полі, надає консультації, навчає інструментам обробки інформації.; готує сценарій уроку-презентації проекту.

Робота вчителя інформатики: за потреби допомагає учням оволодіти необхідними комп’ютерними технологіями.

Робота бібліотекаря: допомагає в роботі з додатковою літературою з теми проекту.

Педагог-організатор: координує підготовку костюмованих видів роботи.

Робота учнів (таблиця 1).

Таблиця 1

Проектні завдання учнів відповідно робочих груп

Назва групи Завдання Очікуваний вихідний продукт
Історики Підготувати ілюстровану розповідь «Історія виникнення середньовічних міст»

Провідні ідеї:

а) міста як відображення життя суспільства;

б) акцент на сучасних європейських міських центрах, що існують з часів середньовіччя.

Ілюстрований атлас «Середньовічні міста у Європі»
Екскурсоводи Підготувати інформативні завдання-загадки для екскурсії-квесту середньовічним містом

Провідні ідеї:

а) архітектура міста;

б) відображення міста в писемних та ілюстрованих джерелах;

в) короткі інформаційні довідки про кожен об’єкт

Історико-художній альманах «Середньовічне місто» (Колекція історичних джерел (письмових, ілюстративних), що ілюструють архітектурні особливості середньовічних міст)
Мовознавці Укласти глосарій з історії середньовічного міста (наукові поняття, що ілюструють життя середньовічного міста)

Ключові завдання:

а) дібрати поняття відповідно до теми;

б) сформулювати коротке доступне визначення кожного з них.

Тематичний словник «Лексика середньовічного міста»
Економісти Дослідити зв’язок між середньовічним ремеслом і торгівлею та сучасним підприємництвом

Провідні ідеї:

а) міста – центри ремесла і торгівлі;

б) суперечності цехового ладу;

в) витоки підприємництва в середньовічному місті

Економічна рольова гра «Господарське життя середньовічного міста»
Політологи Дослідити вплив комунального руху (боротьби міст за самоврядування) на становлення демократичних традицій Європи

Провідні ідеї:

а) причини комунального руху;

б) організація міського самоврядування;

в) людина в місті.

Мультимедійна презентація

«Міське повітря робить вільним»

Культурологи Дослідити вплив міської культури середньовіччя на формування ключових засад сучасної європейської культури, зокрема гуманістичного світогляду

Провідні ідеї:

а) ставлення міського населення до Бога і храмів;

б) університети – осередки розвитку науки;

в) формування гуманістичного світогляду.

Відеотрейлер «Духовні цінності середньовічного міста»
Українознавці Дослідити вплив європейських міських традицій на Україну

Провідні ідеї:

а) пам’ятки середньовічного містобудування в Україні;

б) магдебурзьке право в Україні.

Бюлетень «Україна європейська»
Журналісти Зібрати інформацію про хід роботи над проектом та підготувати матеріали на сайт про проект Публікація на сайті «Історичні студії» в рубриці «Проекти»

ІІІ. Узагальнення і презентація результатів роботи

Урок-презентація результатів роботи груп у формі квесту «Середньовічне місто: нова організація і нові можливості».

ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Три тижні

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

 • учні поглиблять знання про історичну географію України, Європи, світу, суспільні цінності, дізнаються про походження назв міст, їх облаштування, особливості життя тощо;
 • учні прослідкують тяглість історичного розвитку системи європейських цінностей та історичну дотичність до цих процесів українських земель;
 • розширення обізнаності та долучення дітей до європейських цінностей;
 • учасники вдосконалять навички пошуку та обробки інформації, виготовлення інтелектуальних продуктів та їх презентації у різних формах;
 • навчаться презентувати результати своєї пошукової та творчої роботи.

 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕСУРСИ

Інформаційні ресурси

Науково-методична література

Баханов К., Нищета В. Життєтворчі проекти в навчанні історії України. Посібник для вчителів. ‒ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bdpu.org/sites/bdpu.org/files/ifsk/nischeta_pdf/2008_4.pdf.

Проекти історичного напряму. ‒ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/2322/.

Інтернет-ресурси:

Матеріально-технічні

Комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет

Проектор та екран

Принтер

Канцелярське приладдя

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Критерії оцінювання творчих робіт:

12 балів – самостійність у доборі інформації;

12 балів – самостійність аналізу та систематизації, відбору матеріалів;

12 балів – рівень застосування технічних ресурсів до роботи;

12 балів – самостійність підготовки презентаційного продукту;

12 балів – стиль, грамотність та загальний вигляд роботи;

Додатково оцінюються за 12-бальною шкалою учні, які презентують роботу груп.


47 725 thoughts on “НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ “СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО: НОВА ОРГАНІЗАЦІЯ І НОВІ МОЖЛИВОСТІ”

Коментування заборонено