МАСОВІ СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. В УКРАЇНІ


Відеозапис уроку

Мета уроку: сформувати знання про причини, регіони розгортання та історичне значення масових селянських рухів в                          першій половині ХІХ ст. в українських землях (під проводом Устима Кармелюка, рух «Київська                                          козаччина», виступи в Галичині, Північній Буковини та Закарпатті; познайомити із постатями селянських                          ватажків Устима Кармелюка, Лук’яна Кобилиці;

                    сприяти розвитку критичного мислення та навичок самостійної роботи учнів з історичними джерелами,                            історичною картою;

                    виховувати повагу до борців за волю України, викликати інтерес до фольклорної спадщини українського                           народу.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • пояснювати причини та висвітлювати перебіг масових селянських рухів першої половини ХІХ ст.;
 • називати та характеризувати лідерів селянських рухів, зокрема Устима Кармелюка;
 • показувати на карті регіони розгортання селянських рухів;
 • пояснювати історичне значення селянських рухів першої половини ХІХ ст;
 • порівнювати альтернативні оцінки історичних подій.

Обладнання: Реєнт О. Історія України: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.Реєнт, О.Малій. – К.: Генеза, 2009. – 240 с., репродукція картини В. Тропініна «Селянин з Поділля», роздатковий матеріал: таблиця-мозаїка, історичні документи для аналізу, відеофрагмент «За Сибіром сонце сходить», мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

 1. Привітання та знайомство.
 2. Моніторинг готовності навчального приладдя до уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

 1. Мотиваційна вправа «Філософський діалог»

Питання для обговорення: Як ви вважаєте, що потрібно людині для щастя?

Прогнозований перебіг діалогу:

а) учні висловлюють своє бачення головного секрету щастя, однак учитель акцентує увагу на тому, що по-справжньому щасливою та успішною може бути лише вільна людина та вільний народ;

б) у ході діалогу пригадується, що, на жаль, в історії українського народу досить небагато було часу для вільного розвитку, бо значний період своєї історії українці були змушені боротися за волю проти численних завойовників;

в) учитель звертає увагу учнів на те, що однією із важливих сторінок в історії боротьби українського народу за волю було ХІХ ст., історія якого вивчається у 9 класі.

 1. Актуалізація опорних знань учнів.

Аналіз відеофрагменту «За Сибіром сонце сходить» (питання для аналізу записано на дошці):

а) яка головна тема відеофрагменту?

б) хто є головними героями відео та пісні?

в) який загальний емоційний фон фрагменту та пісні?

д) чи можна застосувати відео для характеристики життя українського народу в першій половині ХІХ ст.?

е) які елементи дозволяють здійснити відповідний аналіз відео?

Прогнозовані відповіді:

головний зміст відео – зустріч сліпих музикантів із закутими в кайдани українськими селянами. Відео наштовхує на думку про тяжку долю українського народу, адже герої покарані за спробу повстання проти соціального гноблення. На фоні інших героїв виокремлюється дужий селянин, який уособлює дух нескореності народу. Учні припускають, що це Устим Кармелюк – головний герой пісні «За Сибіром сонце сходить». Відеофрагмент досить яскраво ілюструє складну долю українського селянства в першій половині ХІХ ст.

3.Оголошення теми уроку та цілепокладання.

Учитель оголошує тему уроку: «МАСОВІ СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.» і пропонує учням самостійно визначити завдання уроку, оскільки учні вже мають досвід вивчення подій такого характеру. У ході бесіди визначаються головні

НАПРЯМИ РОБОТИ НА УРОЦІ

 1. Причини та хронологія масових селянських рухів.
 2. Лідери та регіони розгортання народних виступів.
 3. Результат та історичне значення селянських повстань і рухів.

(визначені завдання уроку фіксуються на дошці)

Проблемне питання уроку: «Селянські рухи першої половини ХІХ ст.: марні жертви чи важливий етап на шляху до волі?»

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Вправа «Історична мозаїка» (наскрізна для всього етапу вивчення нового матеріалу): учні отримують таблицю, яку мають заповнити протягом уроку (окремі питання в таблиці вже висвітлені як зразок для учнів).

Таблиця

МАСОВІ СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Назва селянського руху, лідер Час Регіон поширення Причини Результат
Рух опришків  

 

 

 

Придушувався військами
Рух під проводом У.Кармелюка  

 

 

 

Холерні бунти Погіршення становища селян у зв’язку з епідемією холери,

кріпосництво

Селянське повстання 1846 р.  

 

 

 

Галичина
Рух під проводом Лук’яна Кобилиці Придушене військами
Київська козаччина 1855 р.

 

 

 

Рух «У Таврію за волею» Південні губернії України

 

 1. Виступи під проводом Устима Кармелюка (фронтальна робота з підручником, картою атласу, таблицею «Історична мозаїка»).

Перед початком роботи вчитель знайомить учнів із репродукцією картини В. Тропініна «Селянин з Поділля».

Завдання для учнів:

 • користуючись текстом підручника (§ 13 с. 82-83), визначити час, регіон, причини розгортання та результат селянського руху під проводом Устима Кармелюка;
 • локалізувати регіон поширення руху з допомогою карти атласу;
 • заповнити відповідні фрагменти таблиці.

Обговорення результатів роботи учнів:

 • бесіда за фактичним матеріалом;
 • демонстрація регіону поширення руху під проводом Устима Кармелюка на карті з допомогою програми Master Tool;
 • діалог-роздум довкола питання: що найбільше вражає в постаті Устима Кармелюка?

 2. Масові селянські рухи в різних регіонах України (робота в групах та спільне обговорення).

 Завдання для роботи в групах:

опрацювати текст підручника, заповнюючи таблицю  «Історична мозаїка» та локалізуючи регіони поширення селянських рухів на карті:

 • група 1 досліджує холерні бунти, рух опришків та селянські повстання в Галичині;
 • група 2 досліджує селянський рух в Північній Буковині під проводом Лук’яна Кобилиці;
 • група 3 вивчає масові селянські рухи Наддніпрянщини: Київську козаччину та рух «У Таврію за волею».

Обговорення результатів роботи груп та завершення роботи з таблицею в зошиті.

Орієнтовні питання для узагальнення:

а) що спільного в причинах селянських рухів?

б) чому ми визначаємо масштаб селянських рухів як всеукраїнський?

в) чому селянські рухи і повстання потерпіли поразку?

Вправа «Селянські рухи на історичній карті» (виконується в програмі Master Tool  на інтерактивній дошці): картки із роками селянських рухів слід розставити на відповідні регіони, де відбувалися події. (Додаток А)

IV. ОСМИСЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ.

 1. Робота з історичним документом (учням пропонуються два документи з різними оцінками постаті Устима Кармелюка):

Питання для аналізу документу:

 • Коли були створені документи?
 • Чи схожі оцінки постаті героя в даних документах? Чому?
 • Хто міг бути автором кожного із документів?
 • З якою з оцінок ви погоджуєтеся? Чому?
 • Документи можна застосовувати лише щодо постаті Устима Кармелюка?

1 документ

…Кармалюк, переказував мій дід, був не дуже високий, але плечистий і незвичайно сильний, дуже розумний, лицар. Не любив розбійників, сильно карав даремних злодіїв. У нього було після другої втечі з каторги біля 100 чоловік компанії. Як пани збиткувались над людьми, то люди звертались до діда, щоб переказав Кармалюку. А той завжди захистить, бувало, покривджених. По нім і чужі плакали, коли його було вбито одним панком.”

2 документ

…Злочинця Карманюка за втечу його третій раз з каторжної роботи… покарати 101 ударами палицею і, відновивши вказані знаки, заслати знову на каторжні роботи під строгим караулом.

Прогнозований варіант результатів аналізу документів:

 • документи створено в різні часи: перший – є спогадом про героя, а другий – є вироком у справі Кармелюка (тобто створений сучасником);
 • оцінки постаті Кармелюка різняться: перший є виразом пам’яті народу про народного месника і наділяє героя позитивними рисами, а другий є виразом оцінки постаті Кармелюка як злочинця і виражає ставлення офіційної влади до героя як злочинця;
 • більше імпонує позитивна оцінка Устима як народного месника;
 • документи можна використати для вивчення долі та оцінок кожного з героїв соціальної боротьби першої половини ХІХ ст.
 1. Робота з проблемним питанням.

Учитель:

‒ Більшість українців пам’ятають лідерів селянських рухів не як злочинців, а саме як народних месників. Про них досі складають легенди. Так лише пісні «За Сибіром сонце сходить», присвяченої Устимові Кармелюку відомо 40 варіантів, а ще передаються з покоління в покоління легенди та перекази про героя. Це підштовхує нас до відповіді на проблемне питання уроку: «Селянські рухи першої половини ХІХ ст.: марні жертви чи важливий етап на шляху до волі?»

(відповіді учнів)

 ‒ У чому, попри поразки,  полягає історичне значення селянських рухів першої половини ХІХ ст.?

Прогнозовані відповіді учнів:

 • селянські рухи прискорювали проведення селянських реформ в Російській та Австрійській імперіях;
 • селянські рухи – важливий етап у боротьбі за волю українського народу, зокрема, у звільненні від кріпацтва;
 • важливий етап у ствердженні української національної ідеї та у формуванні розуміння єдності долі українського народу                                                                                                                                                                                      V. ПІДСУМКИ УРОКУ.
 1. Рефлексія «Сьогодні на уроці я …»
 2. Оцінювання роботи учнів.
 3. Домашнє завдання: опрацювати §13, закріпити фактичні знання, написати есе «У чому полягає героїзм і трагізм особистості Устима Кармелюка (або Лук’яна Кобилиці)» (есе виконується за вибором учнів.)


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

122 thoughts on “МАСОВІ СЕЛЯНСЬКІ РУХИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. В УКРАЇНІ

 • Motor Insurance

  Thank you so much for providing individuals with an extremely pleasant possiblity to read from here. It is always so kind plus jam-packed with a lot of fun for me and my office mates to visit your site at the very least three times in a week to study the fresh things you have got. And definitely, I’m so actually fulfilled with your great creative concepts you serve. Some 2 points in this posting are honestly the most suitable I’ve ever had.

 • Blacked Raw

  Thanks for this great information. Well I wants to know little more about how we can convert any amazon link into affiliate link. Like we have tool for flipkart link but I am unable to find any tool for Amazon. Can you suggest me anyone?

 • Home Warranty

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 • Roofing

  magnificent put up, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 • John Deere Service Manuals

  It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 • homosexual

  Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to go back the favor?.I am trying to to find things to enhance my site!I suppose its adequate to use a few of your ideas!!

 • homosexual

  Good day! I just wish to give you a huge thumbs up for your excellent info you’ve got right here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

 • Home Service Meaning

  I do trust all the concepts you have offered to your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 • Renovation House

  Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 • Room Additions

  You can definitely see your skills in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 • Plumbing

  Hello, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, might test this¡K IE still is the marketplace chief and a good section of people will leave out your wonderful writing because of this problem.

 • Plumbing

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 • health clinic

  I have to show thanks to you just for bailing me out of such a matter. Because of exploring throughout the world-wide-web and coming across methods that were not productive, I was thinking my entire life was well over. Being alive without the strategies to the difficulties you’ve fixed as a result of your website is a serious case, as well as those that would have badly damaged my entire career if I had not noticed your site. Your own personal mastery and kindness in maneuvering every item was priceless. I am not sure what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for this professional and result oriented help. I will not hesitate to recommend your web page to anybody who desires counselling on this area.

 • renovation

  It¡¦s really a great and helpful piece of info. I¡¦m satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 • kids health

  Hi there, I discovered your site by means of Google while looking for a similar topic, your site got here up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 • health clinic

  I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I definitely love reading all that is written on your site.Keep the posts coming. I loved it!

 • remodeling

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 • Hvac Service

  It¡¦s really a nice and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 • game saham online

  Wonderful operate! That’s the kind of facts that happen to be supposed to be embraced around the net. Shame about the get motors because of not setting this kind of upload uppr! Think about it above and also talk to this site.. game saham online Thank you Implies)

 • celebrity endorsement

  Hi, only realize ones website by using Search engines, and found that it is definitely educational.. celebrity endorsement I am about to be cautious about the town. My business is thankful just in case you move forward this specific from now on. Numerous other individuals might be had good results through your publishing. Best wishes!

 • Home Service Meaning

  whoah this blog is great i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You realize, lots of individuals are hunting round for this information, you can help them greatly.

 • Home Warranty Companies

  I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i¡¦m satisfied to show that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much certainly will make sure to don¡¦t fail to remember this site and provides it a look on a relentless basis.

 • Live Ê´

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you are talking about! Bookmarked. Kindly additionally visit my website =). We may have a hyperlink exchange contract among us!

 • Sister In Law

  Hi there, I found your site by way of Google even as searching for a related subject, your site came up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • Cheap Cars

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • Cheap Cars

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 • Car Specials

  As I web site possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 • Law Firms

  Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 • تكبير الذكر باليد

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is an extremely smartly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank
  you for the post. I’ll certainly return.

 • Raquel

  I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at
  this site is in fact nice.

 • Law School

  magnificent issues altogether, you simply gained a new reader. What might you suggest about your post that you simply made a few days ago? Any positive?

 • Parks and Recreation

  My husband and i ended up being absolutely comfortable Michael managed to finish up his homework using the ideas he was given out of your weblog. It’s not at all simplistic to just find yourself making a gift of tactics that other people could have been selling. Therefore we know we need the writer to appreciate for that. The most important explanations you made, the easy web site navigation, the friendships you can help to instill – it’s mostly incredible, and it’s really letting our son in addition to our family reason why that topic is satisfying, and that’s quite vital. Thank you for all the pieces!

 • Business Insider

  Thank you for all of your efforts on this web page. Kim loves doing research and it’s really obvious why. My spouse and i know all of the compelling method you deliver priceless items on your website and therefore encourage response from the others about this area of interest so our favorite girl is in fact learning a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You have been doing a first class job.

 • Google My Business

  Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this subject for ages and yours is the best I’ve came upon till now. But, what about the bottom line? Are you certain about the source?

 • firstclassplay

  Great write-up, I am normal visitor of one’s web site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 • Business Letter

  Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • Income

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 • Art Websites

  What i don’t understood is in fact how you are not really a lot more neatly-favored than you may be now. You are so intelligent. You know thus considerably in the case of this matter, produced me individually imagine it from numerous various angles. Its like men and women aren’t involved except it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. At all times take care of it up!

 • ᨡÇÒÃì»18+

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 • beli tempering machine

  I don’t even know generate an income appeared the following, however I considered this kind of set up once was great. I don’t identify which team you may very well be and surely you’ll some sort of well-known tumblr cleaning soap will not be previously. Best wishes! I don’t even know generate an income appeared the following, however I considered this kind of set up once was great. I don’t identify which team you may very well be and surely you’ll some sort of well-known tumblr cleaning soap will not be previously. Best wishes!

 • Healthy Nutrition

  whoah this blog is wonderful i love studying your articles. Stay up the good paintings! You know, many people are hunting around for this info, you can help them greatly.

 • Business Ideas

  I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 • vitamine für haarausfall

  I’m really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A small number of my blog visitors have complained about my website not working
  correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this problem?

 • Starting a Business

  Hello there, I found your website via Google even as searching for a comparable matter, your website got here up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • Business Letter

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 • Melody Schultheiss

  I discovered your weblog site on google and check just a few of your early posts. Continue to keep up the excellent operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading more from you afterward!…

 • Business Website

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 • konta Bankowe Premium

  Hello there I am so glad I found your website, I really found you by mistake,
  while I was researching on Bing for something else, Anyways I am here
  now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round
  interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked
  it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  excellent job.

 • partnerprogramme affiliate

  After exploring a number of the blog articles on your web page, I seriously appreciate your technique of writing a blog.
  I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please
  check out my website as well and tell me how you feel.

 • Health Tips

  Great blog here! Also your website lots up fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink to your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 • Healthcare Articles

  hello!,I like your writing very so much! share we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert on this house to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to look you.

 • Vivan Vick

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 • Pamala Carretero

  Useful info. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I’m surprised why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.

 • Homeserve Usa

  excellent issues altogether, you simply won a emblem new reader. What might you recommend in regards to your post that you just made some days in the past? Any certain?

 • Homeserve Usa Complaints

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 • Home Service Club Reviews

  I keep listening to the reports lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 • Jeanetta Firsching

  It is extremely challenging to discover things nowadays. There are only a few websites that offer this kind of info bent on the public. I appreciate that our Federal government site offer this details for us. Will you be handing out anymore info in the future on this subject?

 • Kristle Arton model cam

  Cool! Cool article over here. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent some time trying to find such article. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Done with the job done, I’ll visit some free live brunette cams. Gracias!! Greetings from Clovis!

 • Wynona Perego

  I have to show some admiration to you for bailing me out of this type of crisis. Due to exploring the world-wide-web and acquiring approaches which are not beneficial, I thought my entire life was done. Existing without the solutions to the troubles you’ve fixed as an outcome of this article is a major situation, and the kind that may have adversely harmed my career if I had not encountered your website. Your good capability and kindness in steering all the information was useful. I do not recognize what I would have done if I had not encountered such a subject similar to this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks quite for your top quality and also result oriented guide. I will not hesitate to suggest your internet blog to any kind of person that would certainly such as suggestions on this subject.

 • Tractor Workshop Manuals

  Can I just say what a aid to search out someone who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know the right way to bring a difficulty to gentle and make it important. Extra individuals have to read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre not more in style because you definitely have the gift.

 • i thought about this

  I simply want to say I’m very new to weblog and seriously liked this page. More than likely I’m likely to bookmark your site . You really have awesome well written articles. With thanks for sharing with us your webpage.

 • Dotty Hussein

  Thank you for the good writeup. It in reality was once a amusement account it. Look complicated to more added agreeable from you! However, how can we keep in touch?

 • Sharon Harelson

  Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

 • Angeles Fleshner

  magnificent points altogether, you simply won a logo new reader. What could you suggest about your publish that you made a few days ago? Any sure?

 • Rickey Mangram

  Excellent website. Plenty of useful info here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your effort!

 • my webpage

  It’s rather a fantastic and useful bit of details. I will be satisfied which you simply contributed this helpful facts about. You should keep us current such as this. Many thanks expressing.. aplikasi berita saham

 • adidas gazelle

  I as well as my buddies ended up reading the good thoughts found on your web page and before long I had an awful feeling I never thanked the web blog owner for them. Those ladies became certainly excited to read all of them and now have really been loving these things. Appreciate your really being considerably considerate as well as for settling on this kind of awesome information millions of individuals are really desperate to learn about. Our honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 • play free online games

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 • Leonardo Gilcher

  You really make it appear so easy along with your presentation however I find this matter to be actually something which I think I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely large for me. I’m taking a look ahead for your subsequent post, I’ll attempt to get the cling of it!

 • westbrook shoes

  I have to get across my appreciation for your generosity for folks who absolutely need help with this particular subject. Your personal commitment to passing the solution around turned out to be incredibly advantageous and have in every case permitted folks much like me to reach their endeavors. Your new warm and helpful help indicates this much a person like me and substantially more to my office colleagues. With thanks; from each one of us.

 • finanzas

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.

  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  idea

  finanzas

 • Royal Carreon gay cam

  Good one! Interesting information over this web. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I could not resist commenting. I have spent 1 hour trying to find such article. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Right now with the work done, I will enjoy some online trans cams. Thanks!! Greetings from Los Angeles!

 • aplikasi android prediksi saham terbaru

  Hi there very good internet site! Person. Attractive. Fantastic aplikasi android prediksi saham terbaru. Let me take a note of your web blog along with make rss feeds furthermore? I will be very happy to find a great deal of beneficial details listed here from the release, we would like workout extra methods with this respect, thank you revealing.

 • Hot adult fun

  You’re not here to sip tea and eat cookies. What you want is a super good time in the wonderful world of adult. We’re talking about stuff that will make your dick hard. That’s what you should expect when visiting https://t.irtyc.com/8g5ie1dedc?aff_id=29696&offer_id=2104 You aren’t going to be able to keep your hands off of yourself. Don’t even think twice about it. Head on over there and make your penis smile.

 • kumpulan vlogger terfavorit

  I’ve got study numerous good goods listed here. Certainly cost book-marking with regard to returning to. I ponder the best way a lot energy you put to generate this kind of amazing helpful web page.

 • Best online dating

  Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 • Get laid today

  Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 • Source Website

  Thank you for the actual good writeup. The idea in truth was previously any recreational accounts them.. aplikasi android rekomendasi saham terbaru Glance sophisticated so that you can much provided acceptable of your stuff! On the other hand, exactly how should we communicate?

 • Connie Inbody

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this information So i’m satisfied to convey that I have a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I most no doubt will make certain to don?t forget this web site and give it a look regularly.

 • portal berita saham hari ini

  Your blog on ???????????? ?????????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ?????? ????. ?? ?????????????? – ?????????????????? ???????????? is very good. I hope u can continue posting many lot blog soon. Viva metamorfosy.in.ua

 • Dona Sitko

  Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks

 • Noe Swims

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 • Rusty Payson gay cam

  Good info! Interesting information over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I have spent 1 hour searching for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Finished with the search done, I will watch some model sexy men cams. Thanks!! Greetings from Los Angeles!

 • Tyler Popovec

  Fantastic post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Cheers!

 • ブランドコピーちゃんと届く

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Reading this information So i am glad to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot definitely will make sure to do not put out of your mind this site and give it a glance on a constant basis.

 • Shane Skrzypek

  I know this website provides quality based posts and other stuff, is there any other web page which presents these information in quality?

 • Free auto approve list 8-9-2018

  I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 • Tyson Reath

  What’s up everyone, it’s my first visit at this site, and piece of writing is in fact fruitful designed for me, keep up posting these articles or reviews.

 • seal onesie

  hello!,I really like your writing so much! share we be in contact extra about your article on AOL? I need an expert on this house to solve my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see you.

 • yeezy boost 350

  Needed to draft you the little note in order to say thank you the moment again relating to the nice knowledge you have discussed at this time. It was really incredibly open-handed of people like you to convey extensively precisely what a lot of people could possibly have offered as an e book to help with making some profit for themselves, most importantly considering the fact that you might well have tried it in case you wanted. Those good tips as well acted to provide a good way to understand that other people have the identical desire really like mine to realize whole lot more with respect to this condition. I’m certain there are many more fun sessions ahead for individuals that check out your blog.

 • adidas nmd

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any method you can take away me from that service? Thanks!

 • jordan 6

  I must get across my love for your kind-heartedness for men and women that really need assistance with this concept. Your very own dedication to getting the message across appeared to be especially invaluable and has surely permitted associates like me to attain their pursuits. Your personal warm and helpful help can mean this much to me and somewhat more to my fellow workers. Best wishes; from everyone of us.

 • golden goose

  I enjoy you because of every one of your efforts on this blog. My daughter delights in participating in investigations and it’s simple to grasp why. Most of us learn all concerning the compelling manner you produce practical things via this web site and as well encourage participation from others on the theme while our own daughter is always discovering a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You have been carrying out a pretty cool job.