ВИХОВНА ГОДИНА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УЧНЯ-ПАТРІОТА


Національно-патріотичне виховання є одним із найважливіших напрямів виховної роботи в сучасному освітньому просторі.  Останнім часом значна увага на цій ділянці роботи приділяється різноманітним інтерактивним заходам: патріотичним акціям, волонтерським заходам, флеш-мобам тощо. Однак досвід повсякденної роботи доводить, що, як і раніше, велике значення для виховання свідомого учня-патріота  має проведення тематичних виховних годин. Ця форма роботи з класом дає можливість поглибити і розширити отримані на уроках знання, використати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, вдосконалити організаційні якості вчителів, розширити світогляд учнів, розвинути їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак. Після проведення таких виховних заходів на патріотичну тематику в учнів активізується пізнавальна діяльність, зростає інтерес до вивчення українознавчих предметів, посилюється потреба дієво реалізовувати активну громадянську позицію.

Проведення сучасних тематичних виховних годин вимагає доцільного поєднання традиційних та інноваційних підходів до національно-патріотичного виховання.  Подібні виховні заходи  – це результат спільної творчої праці вчителів і учнів, сплеск фантазії та емоцій, найкращий засіб активізації пізнавальної активності та патріотичних почуттів учнів.

Системності національно-патріотичного виховання сприяє також те, що тематичні виховні години відповідають календарю знаменних дат України, отож учні протягом всього навчального року охоплені неперервним процесом національно-патріотичного виховання.  Звичайно, охопити всі події дуже важко, але в історії України є події, значення яких ми, класні керівники, маємо донести до учнів щороку. Я систематизувала їх у Календар виховних годин національно-патріотичного виховання. Форми проведення можуть бути різними, головне – патріотична ідея та зміст.

КАЛЕНДАР ВИХОВНИХ ГОДИН  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО

СПРЯМУВАННЯ

Новый рисунок