АНГЛІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ


 

Мета уроку: формувати знання учнів про особливості соціально-економічного розвитку Англії у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.: причини та прояви втрати першості у розвитку, характерні риси Вікторіанської епохи внутрішньої політики консерваторів та лібералів у др. пол. ХІХ ст., передумови та складові соціального реформізму Ллойд-Джорджа на поч. ХХ ст.; вивчити напрями зовнішньої політики Англії;

розвивати вміння аналізувати історичну інформацію, статистичні дані,  систематизувати факти, формулювати повідомлення на дану тему, вести опорний конспект, заповнювати таблиці, синхронізувати історичні події у різних країнах, давати оцінку діяльності історичних діячів;

Виховувати пізнавальний інтерес, вміння працювати у колективі, організованість, наполегливість у вирішенні поставлених завдань.

Обладнання уроку: зразки тестів для перевірки домашніх завдань, роздатковий матеріал (уривки історичних текстів, статистичні дані, цитати з історичних документів, картки із ключовими словами для виконання таблиць на дошці), картки із завданнями для груп, підручник, на дошці записані тема, план уроку, проблемне питання, зразки таблиць, розміщені портрети королеви Вікторії, Б.Дізраелі, В. Гладстона, Д. Ллойд-Джорджа, карикатура „Сесіл Родс, державний діяч, один із творців імперії”.

Тип уроку: комбінований з використанням  групової форми  роботи.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 1. Привітання.
 2. Перевірка готовності класу до уроку.
 3. Вправа „Посмішка”.

ІІ. Перевірка домашнього завдання (диференційовано).

 1. Складання історичного портрета Отто фон Бісмарка.
 2. Тести по темі „Німеччина у 1871 – 1914 рр.”
 3. Вправа „історичний ланцюг”: 1871 рр. – прусська політика – робітничі закони Отто фон Бісмарка – діаграма „Виробництво чавуну у Німеччині, Англії, Франції у 1870 – 1914 рр.” –- діаграми „Населення Німеччини у 1871 р.” та „Населення Німеччини у 1914 р.” – „світова політика” Вільгельма ІІ.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і мети уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів: евристична бесіда за тезами „Англія – майстерня світу”, „Англія – світовий банкір”, „Англія – світовий візник”.
 2.                                      План (на дошці)
  1. Економічний розвиток.
  2. Політика лібералів і консерваторів.
  3. Внутрішня політика Д. Ллойд-Джорджа.
  4. Зовнішня політика на межі століть.
 3. Проблемне питання: „Які наші цілі? Їх дві. По-перше, ми хочемо збереження і посилення могутності та процвітання Великої Британії… Потім, по-друге, нашою метою є або має бути здійснення найвеличнішого ідеалу – створення імперії, якої ще не бачив світ.” (З виступу Д.Чемберлена в Глазго 6 жовтня 1903 р.) – де коріння конфлікту із Німеччиною?
 4. IV. Вивчення нового матеріалу.

Етап 1. Організація вивчення матеріалу у дослідницьких групах за планом уроку:

Група „Економісти” за матеріалами навчальної літератури, статистичними даними підготувати звіт про особливості економічного розвитку, причини та прояви відставання темпів розвитку Англії від інших країн;

Група „Політологи” готує повідомлення про особливості Вікторіанської епохи, соціальну базу консерваторів та лібералів, передумови та складові соціального реформізму Д. Ллойд-Джорджа;

Група „Консерватори” за матеріалами навчальних текстів готує агітаційну промову для участі у передвиборчій кампанії. Вимоги: наявність агітаційних матеріалів та висвітлення основних напрямків політики;

Група „Ліберали” за матеріалами навчальних текстів готує агітаційну промову для участі у передвиборчій кампанії. Вимоги: наявність агітаційних матеріалів та висвітлення основних напрямків політики;

Група „Географи” користуючись документами, матеріалами підручника та географічною картою готує повідомлення про основні принципи та напрямки зовнішньої політики Англії у др. пол. ХІХ та на поч. ХХ ст.

Етап 2. Оголошення результатів роботи груп, слухачі ведуть необхідні записи в зошиті:

 • За повідомленням групи економістів учні визначають ознаки втрати Англією промислової першості;
 • Рольова гра „Політичний огляд”:

Дія 1.  „Вікторіанська епоха” – епоха розквіту та прогресу (повідомлення групи політологів).

Дія 2. „Парламентські вибори у др. пол. ХІХ ст.” – передвиборча агітація консерваторів та лібералів (учні визначають спільні риси політики).

Дія 3. „Трансформації двопартійної системи” – повідомлення про появу лейбористської партії, відповідні помітки робляться у зошиті.

Дія 3. „Соціальний реформізм Д. Ллойд-Джорджа” – „Політологи” формують на дошці таблицю-плакат „причини – реформи, а клас визначає наслідки реформ Ллойд-Джорджа методом „прес”:

 • „Я вважаю, що…”;
 • „…тому, що…”;
 • „… наприклад…”;
 • „Отже…”.
 • Повідомлення групи „Географів” за картою про принципи та напрямки зовнішньої політики Англії – учні  заповнюють таблицю „Зовнішня політика Англії”
Принципи зовнішньої політики Об’єкти Перетин інтересів
Напрямки зовнішньої політики

 IV. Закріплення та осмислення вивченого на уроці.

Гра „Історичний аукціон” (назвати якомога більше аргументів на доказ або спростування тези):

 1. Протягом 1870-1900 рр. Англія втратила промислову першість.
 2. Двопартійна система Англії на поч. ХХ ст. похитнулася.
 3. Протягом 1870-1900 рр. в Англії відбувалася демократизація політичного ладу.
 4. Робота з проблемою: пояснити природу конфлікту між Англією та Німеччиною на основі цитати із виступу лідера торі Д. Чемберлена від 6 жовтня 1903 р. та карикатури на Сесіла Родса.
 5. V. Підсумки.
 6. Вправа „рефлексія”.
 7. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
 8. Домашнє завдання: §26, скласти порівняльно-синхроністичну таблицю „Німеччина та Англія: темпи економічного, соціального, політичного прогресу”, скласти історичний портрет Д. Ллойд-Джорджа, повторити §24.