ТРЕТЯ РЕСПУБЛІКА У ФРАНЦІЇ (розробка уроку)


Тема уроку:               ТРЕТЯ РЕСПУБЛІКА У ФРАНЦІЇ

Мета уроку:  сформувати знання про наслідки франко-пруської війни 1870-1871 рр. для Франції, конституційні засади Третьої республіки, особливості внутрішньополітичного та економічного розвитку Франції у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., основні напрямки зовнішньої політики;

розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в історичному процесі, визначати характерні риси історичних процесів та явищ,  оцінювати  історичну та політичну ситуацію синхронізувати історичні події;

виховувати пізнавальний інтерес.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок

Обладнання уроку: роздатковий матеріал:  уривки із тексту Конституції Третьої республіки 1875 р., уривки історичного тексту, діаграми показників економічного розвитку Франції у 1870-1900 рр.; картки для заповнення таблиць на дошці; таблиця „Події 1870-1871 рр. у Франції”

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 1. Привітання.
 2. Перевірка готовності класу до уроку.
 3. Перевірка наявності виконаного домашнього завдання. Домашні роботи збираються для перевірки якості після уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, оголошення теми та мети уроку.

 1. Вступне слово вчителя. (про взаємообумовленість подій в історичному процесі)
 2. Актуалізація (активізація) розумової діяльності учнів.

Фронтальна бесіда на тему „Франція – країна зі стійкими революційними традиціями” (записано на дошці)

 1. Оголошення завдань уроку

План (на дошці)

 1. Встановлення Третьої республіки.
 2. Особливості економічного розвитку.
 3. Внутрішньополітичне становище.
 4. Зовнішня політика.

Завдання: розвивати вміння встановлювати, пояснювати причинно-наслідкові зв’язки в історії на прикладі „історичного ланцюга”: Франко-прусська війна – Третя республіка – 4 місце за темпами розвитку – зближення з Англією проти Німеччини.  

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Встановлення Третьої республіки.
 2. Прийом „Дослідницька лабораторія” (опрацювання матеріалів підручника §24 з метою визначення впливу франко-прусської війни на проголошення Третьої республіки та на подальший розвиток економіки Франції, за результатами обговорення заповнюється таблиця причинно-наслідкових зв’язків).

„Події 1870-1871 рр. у Франції”

Причини Події Наслідки
Франко-прусська війна(1870-1871 рр.)
Проголошення Третьої республіки(4 вересня 1870 р.)
Франкфуртський мир(10 вересня 1871 р.)

 2. Особливості економічного розвитку.

Вчитель

На відміну від Німеччини франко-прусська війна справила негативний вплив на подальший економічний розвиток. Однак на особливості економічного розвитку впливали й інші суто „французькі причини”.

Прийом „Історичне лото”:

 • опрацювати навчальні матеріали;
 • від кожного ряду до дошки запрошуються по два учні, які мають розмістити відповідні картки з інформацією в полях „Причини уповільнення”, „Докази уповільнення”, „Французька специфіка економічного прогресу”;

Прийом „Історія в цифрах” (проводиться поки йде робота учасників „історичного лото”): вгадати, які показники економічного розвитку Франції зображенні на розміщених на дошці діаграмах.

 1. Внутрішньополітичне становище.
 2. Повідомлення учня про систему вищих органів влади Франції та механізм їх формування (за схемою на дошці).
 3. Прийом „Документознавці”

Організація роботи класу документом 1 „З Конституції Третьої республіки”:

 1. Конституція Третьої республіки оцінюється як недемократична. Знайти докази у тексті.
 2. Кому легше було розпочати війну президенту Франції чи кайзеру Німецької імперії?
 3. Виступ учня із використанням комп’ютерної презентації „Внутрішньополітичне становище Франції” (ведення опорного конспекту)

План

 1. Провідні політичні партії та їх пріоритети.
 2. Політичні кризи др. пол. ХІХ ст.
 3. Реформаторська політика на поч. ХХ ст.

 3. Зовнішня політика.

Прийом „Мозковий штурм”

Проблема „Пріоритети зовнішньої політики Франції – причини та наслідки”.

 1. IV. Осмислення вивченого на уроці.

Робота з проблемним завданням: франко-прусська війна – Третя республіка – 4 місце за темпами розвитку – зближення з Англією проти Німеччини. 

 1. VI. Підсумки уроку.
 2. Заключне слово вчителя.
 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці.
 4. Домашнє завдання: опрацювати § 24, 27, питання; визначити спільні риси у політичному житті Франції доби Третьої республіки та сучасної України, сформулювати необхідні висновки.