РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ в ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (розробка уроку)


Тема уроку:               РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.

Мета уроку:  визначити особливості господарського та політичного розвитку Росії, причини розгортання суспільних рухів, причини та наслідки революції 1905-1907 рр., хід та значення реформ Столипіна;

розвивати логічне мислення, вміння аналізувати історичні факти, події, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в історичному процесі, робити висновки та узагальнення;

виховувати пізнавальний інтерес, вміння працювати в команді за чітко визначеними правилами гри, вміння приймати рішення у нестандартних ситуаціях.

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.

Форма уроку: аукціон

Обладнання уроку: реквізити, необхідні для аукціону, аркуш для виставлення балів, “лоти”.

Підготовка до уроку: учні отримують завдання опрацювати матеріал § 29-30 заздалегідь; чотири учні (купці) готують “лоти”, один учень готує аудиторію для обліку, клас ділять на 4 групи – “акціонерні товариства”, які обирають свого “президента”. “Президенти” мають перелік питань до уроку і список відповідної літератури, документів. Кожне “акціонерне товариство” готує свою емблему і гасло.

Облаштування інтер’єру : посередині стіл, за яким будуть сидіти “купці”, перед кожним таблиця з прізвищем. Збоку за столом сидять “банкіри”, їх може бути один, два і більше, перед ними аркуші паперу і висить таблиця для підведення підсумків. 3 другого боку трибуна, за нею стоїть учитель-ведучий. На столі гонг, дерев’яний молоток та секундомір. Решта столів розташовані півколом, поділені на сектори, тобто чотири “акціонерні товариства”. Окремо на стільцях сидять “президенти”.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

  1. Привітання.
  2. Перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка та оцінювання  письмового  домашнього завдання.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, оголошення теми та мети уроку.

Вступне слово вчителя:

Розпочинаємо урок-аукціон на тему “Російська імперія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.”. Зараз я представлю вам учасників “аукціону”: “купці” (вчитель називає кожного), “банкіри”, “президенти”. “Акціонерні товариства” продемонструють свою готовність до “аукціону”.

(АТ представляють свої емблеми і гасла)

Усі готові до проведення “аукціону”.

(Оцінювання відповідей АТ роблять “купці”. За кожен лот вони виставляють окремий бал, після кожного лоту свої бали віддають “банкірам”, які виводять середній бал і записують його у зведену. таблицю) .

 

ІІІ. Початок “аукціону”.
(Учитель-ведучий ударяє в гонг.)

Ми розпочинаємо “аукціон”. Слово надаємо першому “купцеві”. Зараз ми перевіримо АТ на “платоспроможність”.

(“Купець” встає і повільно та виразно читає питання, на які треба дати відповідь “так” чи “ні”. На відповідь “так” учні піднімають руки, на відповідь “ні” – не піднімають. Усі “купці” оцінюють відповіді.)

ЛОТ № 1 Питання, що стосуються загальних даних господарського розвитку Російської імперії наприк. ХІХ – на поч. ХХ ст.

(“Президенти” підраховують правильні відповіді, виставляють бали “купцям” і передають “банкірам”.)

Ведучий. (Ударяє молотком.) Лот №1 продано. Найбільш “платоспроможний” і може забрати його (оголошується АТ-переможець).

А зараз свій товар “продає” другий “купець”.

(Знову удар молотком.)

“Купець” називає стартову ціну і представляє свій товар (Схема „Політичний устрій Росії кін. ХІХ –поч.. ХХ ст.”)

“Купець”. Ось перед вами товар. Розгляньте його і купуйте. Ви бачите загальний вигляд товару (вивішується таблиця), а кожному з вас я даю зразки. Завдання: пояснити суть та причини змін, показаних на таблиці Час обмежений – 5 хвилин.

Відповіді прошу передати мені.

ЛОТ № 2 Проблемні питання, що стосуються теми „Суспільні рухи в Росії”.

“Купець”. Я даю вам зразки свого “товару” (картки із запитанням для кожного АТ), а ви маєте 5 хвилин, щоб переглянути і “купити” його,

 Через 5 хвилин удар молотка сповістить про час відповіді. (Після кожної відповіді звучить удар молотком. Бали виставляються у таблицю.)

Ведучий. “Товар” придбано АТ (називає переможця). Свій “товар” показує нам наступний “купець”.

(Удар молотком.) Торги почалися.

ЛОТ № 3 Хронологія революції 1905-1907 рр.

„Купець”. Завдання з хронології подій Російської революції 1905-1907 рр., де треба вставити відповідні дати, виправити помилки. (Роздає картки із завданнями).

 (Картки з відповідями збирає третій “купець” і перевіряє, передає “банкірові”, а той виставляє бали в зведену таблицю. Поки перевіряють, клас працює далі.)

ЛОТ № 4. „Чорна скринька” (за реформами П. Столипіна).

Ведучий. Четвертий “купець” приготував нам сюрприз (удар у гонг).

“Купець”. Ось перед вами “чорна скринька”. У ній щось заховане. Ви маєте 3 хвилини, щоб відгадати, що у скриньці знаходиться, і купити товар. Щоб вам було легше, я прочитаю текст, що стосується цього товару.

(“Купець” зачитує уривок з підручника, що розповідає про реформи П.Столипіна, у скриньці – малюнок театру).

Ведучий. (Удар молотком.) “Торги” почалися. Перший, хто вгадає, одержить 8 балів.

  1. VI. Підсумки уроку.
  2. Заключне слово вчителя. (Ударяє в гонг.) Наш “аукціон” закінчився. Всі товари продані. На таблиці ми бачимо “платоспроможність” наступних АТ.
  3. Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці.
  4. Домашнє завдання: опрацювати § 29, 30, питання, підготуватися до оцінювання навчальних досягнень з теми.