10 КЛАС. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ


 Завдання для перевірки знань з теми «Україна на початку ХХ ст.»

І. Обрати правильну відповідь (0,5 б.)

  1. Першою політичною партією Наддніпрянщини була

А) УНП               б) РУП                в) УСДС

  1. Найпоширенішою формою монополій в Україні були

А) картелі           б) синдикати                 в) трести

  1. Вбивство Г.Вакуленчука стало приводом до повстання

А) селян у с. Великі Сорочинці

Б) саперної роти у Києві

В) на панцернику «Князь Потьомкін-Тавричеський»

  1. Провідним київським архітектором був

А) М.Пимоненко                   б) В.Городецький                  в) Г.Нарбут

  1. Автором « Словника української мови» був

А) І.Нечуй-Левицький б) Б.Грінченко    в) М.Грушевський

  1. Провідною галуззю промисловості Західної України була

А) лісопильна     б) сільськогосподарське машинобудування    в) нафтова

ІІ. Визначити кілька правильних відповідей. (по 3 відповіді) (1 б.)

  1. Із переліку обрати чинники, що сприяли промисловому розвитку України

А) Іноземні капіталовкладення

Б) політика державного регулювання

В) монополізація

Г) створення промислових районів

Д) розвиток залізничного транспорту

  1. Метою української думської громади було:

А) активно долучитися до революційної боротьби;

Б) поставити питання автономії України

В) сприяти придушенню революції

Г) домагатися дозволу на запровадження української мови у навчання

Д) домогтися демократизації виборів до Державної Думи

Е) вирішити аграрне питання

  1. Поясніть (0,5 б. за кожне)

А) поняття – індустріальне суспільство

Б) роль особи в історії – М.Міхновський

  1. Назвіть прояви активізації національного руху в Україні за період 1900 – 1913 рр.

11-12. Проаналізуйте документ за поданим планом: «З метою попередження нового підйому революційної хвилі уряд почав створювати собі опору на селі в особі куркульства»

План

А) про яку історичну подію йде мова у документі?

Б) коли вона відбулася?

В) яким шляхом уряд намагався досягти поставленої мети?

Г) чи вдалося досягти поставленої мети? Чому?

 

 

 

 


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

2 thoughts on “10 КЛАС. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ