11 КЛАС. УКРАЇНА ЗА ДОБИ “ЗАСТОЮ”


Різнорівневі завдання для контролю і корекції знань учнів з історії України

1. На чию адресу були висунуті такі звинувачення?

«Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творівкласиків марксизму-ленінізму з національного питання».

А В. Стуса

Б І. Дзюби

В О. Гончара

Г Л. Костенко

2. Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років?

1.Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення

особистих потреб.

2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.

3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.

А 1, 3

Б 1, 2

В 2, 3

Г 1, 2, 3

3. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з

А подіями «Празької весни».

Б інтервенцією радянських військ до Афганістану.

В ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини.

Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

4. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій

половині 1980-х років?

А Мирний, ненасильницький характер боротьби.

Б Поширення руху лише в західних областях України.

В Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою.

Г Координація масових антиурядових акцій із московськими групами.

5. Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи

А реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР.

Б ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні.

В ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.

Г здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах.

  1. Установіть послідовність подій

А) вихід «Українського вісника» В.Чорновола

Б) створення УГГ

В) праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» І.Дзюби

Г) «Празька весна» у Чехословаччині

7. Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їх біографії

1 Д. Павличко

А) виступив із доповіддю про можливі негативні наслідки будівництва на території України атомних електростанцій

2 А. Солов’яненко

Б) автор слів пісні «Два кольори»

3 Б.Патон

В) режисер фільму «Тіні забутих предків»

4 Ю. Іллєнко

Г) звільнений з роботи «за націоналістичні збочення»

Д) оперний співак, лауреат конкурсу «Неаполь проти всіх»

8-9.Прокоментуйте діаграму

діаграма 1

 План коментаря:

  1. Яке явище відображає діаграма?

  2. Де і коли вперше воно спостерігалося в Україні?

  3. Чим були зумовлені процеси, відображені на діаграмі?

  4. Чи вдалося Україні подолати це явище?

  1. Що мав на увазі той, хто виступив із цією тезою: “Твердження про досягнення розвинутого соціалізму є чистісінькою брехнею.”? Які докази правильності висловлювання ви можете навести?

11-12. Розкрийте головні суперечності у літературно-мистецькому житті України в епоху «застою»


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

2 thoughts on “11 КЛАС. УКРАЇНА ЗА ДОБИ “ЗАСТОЮ”