11 КЛАС. УКРАЇНА В ПЕРІОД “ПЕРЕБУДОВИ”


І варіант

 1.  Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства другої половини 1980-х років?

 1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає».

 2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне

нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя».

А) Відображено в обох уривках.

Б) Лише в першому.

В) Лише в другому.

Г) Не відображено в жодному з уривків.

 1. Важливим кроком до об’єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було

А падіння авторитету Комуністичної партії України в суспільстві.

Б проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.

В формування всеукраїнської організації – Народного руху України за перебудову.

Г проведення акції «Українська хвиля» – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва.

 1. 3. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого

ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося

А роковинам бою під Крутами.

Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.

В проголошенню Української Народної Республіки.

Г проголошенню незалежності Української Народної Республіки.

 1. 4. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя України другої половини1980 – 1990-х років.

А) Проведення акції «Українська хвиля» – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва на честь Акта злуки УНР і ЗУНР.

Б) Святкування 1000-ліття хрещення Русі.

В) Проведення Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову.

Г) Заборона діяльності Комуністичної партії України.

 1. Співвіднесіть історичні події та явища із напрямами політики «перебудови» (записати у таблицю): створення Народного Руху України «за перебудову», з-н «Про докорінну перебудову управління економікою», вибори до Верховної Ради України у березні 1990 р., постанова «про заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму», шахтарські страйки, створення українського історико-просвітницького товариства «Меморіал», відродження видання «Українського вісника».

Гласність

Курс на прискорення

Ринкові реформи

Політичні реформи

 1. Яку позицію стосовно «перебудови» займав перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький? Чому?

7-9. Поясніть логічний зв’язок між явищами «перебудови»: курс на прискорення – перехід до ринкових механізмів керування економікою – шахтарські страйки – з-н «Про економічну самостійність» (3 серпня 1990 р.)

 1. Проаналізуйте історичний документ:

«Незадовго перед приїздом Горбачова в Україну Олесь Гончар написав йому листа, у якому розповів про процеси демократизації у нас, в Україні, про Рух  – що це загальнодемократична течія і що ЦК КПУ хоче знищити Рух. І коли Горбачов приїхав, то він уже мав таку маленьку фішечку, папірець, що з ним хочуть зустрітися Гончар, Драч, Мушкетик, Павличко, Олійник…»

Питання для аналізу:

 1. Про який період перебудови йдеться у документі?

 2. Про яку суспільно-політичну течію йде мова?

 3. Чому у якості тих, хто хоче зустрітися із Горбачовим вказані саме українські письменники?

 4. Яку позицію щодо перебудови трьох згадуваних у документі сторін дискусії висвітлює документ?

 5. Чи погоджуєтеся ви із таким висвітленням подій? Чому?

 

ІІ варіант

 1.  Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради.У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали –зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася…»

Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою

А) продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського

Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС.

Б) засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня

солідарності трудящих за будь-яких обставин.

В) приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні

масштаби та наслідки катастрофи.

Г) переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення»,

незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС.

 1. У якому році в СРСР відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі?

А) 1980 р.

Б) 1985 р.

В) 1988 р.

Г ) 1990 р.

Про які зміни в суспільно-політичному житті держави свідчила ця подія?

 1. 3. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки

А) скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.

Б) установчому з’їздові Народного руху України за перебудову.

В) першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР.

Г ) відновленню діяльності Української Гельсінської спілки.

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А) Схвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

Б) Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.

В) Утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Г )Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР.

 1. Співвіднесіть історичні події та явища із напрямами політики «перебудови» (записати у таблицю): ХІХ партконференція, з-н «Про індивідуальну трудову діяльність», скасування ст. 6. Конституції СРСР, створення «Товариства Лева», «мітингова демократія», створення ПДВУ, програма житлового будівництва до 2000 р.

Гласність

Курс на прискорення

Ринкові реформи

Політичні реформи

 1. Які верстви суспільства стали на чолі національно-визвольного руху у роки «перебудови»? Чому?

7-9. Поясніть логічний зв’язок між явищами «перебудови»: гласність – неформальні організації, «мітингова демократія» – політичні реформи – усунення В.Щербицького з поста першого секретаря ЦК КПУ.

 1. Проаналізуйте історичний документ:

«Партійно-політична диференціація суспільства негативно позначилася на становищі… У 1990 – 1991 рр. її залишили сотні тисяч членів. Однак і після цього в її складі залишалося понад 3 млн чоловік. Але тієї монолітності, яка була властива (їй) раніше і яка підтримувалася жорстоким придушенням будь-якого інакодумства…, наприкінці 80-х рр. уже не було»

Питання для аналізу:

 1. Про яку політичну силу йдеться у документі?

 2. Який процес розуміється під словами «партійно-політична диференціація»?

 3. Чому описувана політична сила втратила свою монолітність?

 4. Які факти із життя українського суспільства свідчать про втрату авторитету цією політичною силою?

 5. Чи погоджуєтеся ви із твердженнями автора документу? Чому?


Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

3 409 thoughts on “11 КЛАС. УКРАЇНА В ПЕРІОД “ПЕРЕБУДОВИ”