10 КЛАС. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929-1939 РР.)


І варіант

 1. Назвіть дати однієї із п’ятирічок доби індустріалізації.

 2. Провідником сталінізму в Україні був Х. Раковський

   А) так          б) ні.

 1. Про що йде мова у даному уривку: ”Вона виникла на українському національному грунті й, на відміну від Російської православної церкви (РПЦ), підтримувала прагнення народу до національного відродження. Це визначило її долю. Керівництво … було репресовано, а сама вона змушена була оголосити про саморозпуск.”

 2. Назвіть джерела фінансування індустріалізації України.

 3. Поясніть термін «розстріляне відродження».

6-7. Поставте події у хронологічній послідовності: а) Конституція УРСР, б) «шахтинська справа», в) голодомор, г) рік «великого перелому», д) підписання першого договору на соцзмагання.

 1. Поясніть яким чином освітня політика 30-х рр. пов’язана з індустріалізацією.

9-10. На основі відомих фактів доведіть, що Конституція 1937 року не відображала справжньої природи сталінського режиму в Україні.

11-12. Чи можна вважати, що встановлення тоталітарного режиму та командної економіки в УРСР були вдалим кроком сталінізму в умовах назрівання Другої світової війни у 30-х рр.? Які переваги для майбутнього ведення війни давала така ситуація? Відповідь обґрунтуйте.

ІІ варіант

 1. Назвіть провідників сталінізму в Україні.

 2. Третя п’ятирічка почалася раніше, ніж було створено першу МТС

   А) так          б) ні.

 1. Про що йде мова у даному уривку: „Каральні заходи, що проводяться державними органами влади”. Назвіть приклади даного явища із життя УРСР 1930-х рр.

 2. Назвіть верстви суспільства України, що сформувалися у період модернізації 30-х рр.

 3. Поясніть термін «голодомор»

6-7. Поставте події у хронологічній послідовності: а) Зміна назви «УСРР» на «УРСР», б) справа СВУ, в) Великий терор,  г) проголошення курсу на індустріалізацію, д) створення Спілки письменників України.

 1. Поясніть яким чином художній метод „соцреалізму” пов’язаний із „розстріляним відродженням”.

9-10. На основі відомих фактів доведіть, що індустріалізація в УРСР провадилася без урахування добробуту населення та економічних інтересів республіки.

11-12. Складіть словесний портрет людини радянської доби, яка сформувалася і могла вижити в умовах сталінського режиму.


537 thoughts on “10 КЛАС. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929-1939 РР.)

Коментування заборонено