10 КЛАС. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 1921 – 1928 РР.


І варіант

 1. Позначити партійний з’їзд, на якому було затверджено перехід до непу ( 0,5 б.)

  а) XIV               б) VIII                    в) X .

 2. Позначити причину переходу до непу (0,5 б.)

            а) падіння промислового виробництва;

            б) голод 1921 – 1923 рр.;

            в) проблема врегулювання відносин між радянськими республіками.

 1. Вибрати із переліку особливості впровадження непу в Україні (3 відп. – 0,5 балів за одну)

            а) розпочався одразу після Х з’їзду РКП(б);

            б) збирання продподатку в 1921 р. методом продрозкладки;

            в) продовження боротьби із селянським повстанством;

            г) перехід до непу ускладнювався голодом;

            е) передача націоналізованих підприємств в оренду.

 1. Пояснити роль особи в історії непу :М.Скрипник, М.Хвильовий. (2 б.)

 2. Назвати час створення СРСР, проголошення курсу на «коренізацію», (0,5 за 1 відп.)

 3. Пояснити поняття: АРА, бойчукізм, договірна федерація. (0,5 за 1 відп.)

 4. Проаналізувати документ: (2 б.)

            „… Обобщая всё сказанное, делаю вывод: наше правительство погналось за равенством и добилось только голода. Подавили самую трудоспособную часть народа, отняли у неё землю, и теперь земля лежит впусте.

… Нужно вернуться к свободе… прежде всего, к свободе торговли. Затем к свободе печати, свободе мнений, не нужно хватать направо и налево…”

Питання: 1) Про яку подію йде мова у першому абзаці?

                 2) Які наслідки для України мала ця подія?

                 3) Наслідком якої політики стало запустіння землі?

                 4) Яку назву отримала політика, до якої закликає автор у другому абзаці документу?

                 5) чи все із пропонованого автором було здійснено в Україні?

 1. Написати замітку в газету на тему «Літературна дискусія 1925 – 1928 рр. – драма цивілізаційного вибору України» (3 б.)

ІІ варіант

1. Позначити партійний з’їзд, на якому було започатковано українізацію (0,5 б.)

      а) XIV                        б) VIII                в) XІІ .

 1. Позначити рік відбудови промисловості України у результаті непу (0,5 б.) а) 1926/1927 рр.;

            б) 1921/1923 рр.;

            в) 1925/1926 рр.

 1. Вибрати із переліку труднощі відбудови сільського господарства у роки непу в Україні (3 відп. – 0,5 за кожну)

            а) криза збуту;

            б) голод 1921 – 1923 рр.;

            в) перехід до кооперування на селі;

            г) відсутність твердої валюти;

            е) передача націоналізованих підприємств в оренду.

 1. Пояснити роль особи в історії : О. Шумський, Л.Курбас. (2 б.)

 2. Назвати час створення УАПЦ, початку будівництва Київської кіностудії (0,5 б. за 1 відп.)

 3. Пояснити поняття: концесія, «філософський пароплав», лікнеп. (0,5 за відп.)

 4. Проаналізувати документ: (2 б.)

„2. Треба забезпечити за українським економічним центром права й можливості дійсного керівництва всім народним господарством без винятку… 5. Бюджетне законодавство слід індивідуалізувати, застерігаючи від занадто великого вилучення народно-господарських прибутків поза межі України і встановити остаточну інстанцію затвердження українського бюджету – ВУЦВК..”

Питання: 1) У який період було створено цей документ?

           2) Яким був державний статус УСРР на момент створення документу?

            3) Наслідком якої історичної події стало народження таких думок?

            4) Хто міг бути автором цього документу?

            5) Чи могло запропоноване автором бути здійсненим в Україні? Чому?

 1. Написати замітку в газету на тему «Українізація 20-х рр. – політичний маневр радянської влади» (3 бали)


458 thoughts on “10 КЛАС. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 1921 – 1928 РР.

Коментування заборонено